Звіт

директора Деснянського НВК Римарєва К.Є.

за 2019-2020 навчальний рік.

У своїй діяльності директор керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», та «Про повну загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом Деснянського НВК, іншими законодавчими документами, які регламентують роботу навчального закладу.

При звітуванні я керуюсь Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.

Опорний заклад «Деснянський навчально-виховний комплекс «гімназія- загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області створений за рішенням сесії Деснянської селищної ради від 24 травня 2018 року і має у своєму складі наступні структурні підрозділи: школа І ступеня (1-4 класи), гімназія (5-11 класи), а також Морівська філія_І-ІІ ступенів (1-9 класи). Проектна потужність закладу 1600 учнів. До Деснянського НВК здійснювався підвіз 4 (чотирьох) учнів 11 класу із сіл Соколівка, Максим та Морівськ.

Заклад забезпечує рівні умови доступу до повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти, як дітей Деснянської ОТГ, так і інших громад. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття якісної освіти.

Заклад має власний Статут, Положення про Морівську філію, Герб, Прапор, Гімн, веб-сайт (http://desna-nvk.edukit.cn.ua/) та сторінку у Фейсбуці.

В опорному закладі працює 80 педагогів.

З них :

- спеціалістів вищої категорії – 57

- спеціалістів І категорії - 9;

- спеціалістів ІІ категорії – 7;

- спеціалістів – 6;

- вчителі, які мають звання «старший учитель» – 36;

- вчителі, які мають звання «вчитель – методист» - 10;

- вчителі, які нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 9;

- вчителі, які нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» - 4;

- мають розряд – 3;

Педагоги діляться на сім предметно-методичних комісій:

- ПМК вчителів початкової ланки «Інтелект»;

- ПМК вчителів початкової ланки;

- ПМК вчителів української філології ;

- ПМК вчителів іноземної філології;

- ПМК вчителів фізико-математичного циклу;

- ПМК вчителів фізично-естетичного циклу;

- ПМК вчителів природничо – історичного циклу.

Крім педагогічних працівників в закладі працює 37 непедагогічних працівників різного профілю.

Із 117 членів трудового колективу Опорного закладу 113 є членами первинної профспілкової організації.

В Опорному закладі у 2019-2020 навчальному році навчалось 928 учнів: 890 в Десні і 38 в Морівській філії. В Десні: 360 в початковій школі і 530 в гімназії. Здобувачі освіти поділялися на 14 класів з 1 по 4-й в початковій школі і на 23 класи в гімназії. В Морівській філії 4 класи і 2 класи-комплекти.

В опорному закладі діти навчаються в 34-х навчальних кабінетах, 95% з яких обладнані згідно сучасних вимог комп’ютерною технікою, багатофункціональними пристроями 3*1, сучасними LED телевізорами, проекторами тощо. Три перших, чотири кабінети других та три кабінети третіх класів відремонтовані, переобладнані і забезпечені сучасною технікою згідно вимог Нової Української Школи. Серед кабінетів можна виділити кабінети біології, хімії, географії і фізики, що були відремонтовані, забезпечені новітнім обладнанням і технікою в 2018 році. В закладі також працюють чотири кабінети інформатики в старшій школі і один створено в початковій, чотири технологічні майстерні, спортивний зал, кабінет хореографії, мистецтва та інші предметні кабінети. Крім того до послуг здобувачів освіти бібліотека, медіатека, ресурсна кімната, кабінет психолога, логопедичний кабінет, парламентська кімната, мала актова зала, велика актова зала, медичний кабінет, буфет та їдальня.

У 8 та 9 класах гімназії діти поглиблено, за заявами батьківських громад цих класів, вивчають математику, українську мову і літературу, англійську мову, історію.

З 10 класу іде поділ по наступних профілях навчання: математичний, української філології, іноземної філології та історичний.

Крім цього в закладі 5 учнів за станом здоров’я навчались на індивідуальній формі навчання, а 4 дітей з особливими освітніми потребами навчались в 4-х інклюзивних класах.

Заклад є учасником проекту «Інтелект України». З першого по сьомий клас, а значить один з класів паралелі, а їх зазвичай три або чотири, є учасниками цього проекту (сутність якого полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо).

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач.

В тому навчального році один із перших класів став учасником проекту «На крилах успіху».

Третій проект – це Всеукраїнський пілотний проект «Інтегрований курс природничих наук», в якому за спеціальною програмою вивчаються фізика, географія, біологія і хімія. Апробацію програми за цим проектом проходив один із трьох 11-х класів.

Розглянемо статистичні дані щодо якості освіти
в 2019-2020 навчальному році.
Навчаються 3 - 4 класи 5 - 9 класи 10 - 11 класи Всього
Кількість Відсотки Кількість Відсотки Кількість Відсотки
на 1-3 бали (І рівень) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
на 4-6 балів (ІІ рівень) 0 0,0% 3 0,4% 0 0,0% 0,4%
На 7 -12 балів (ІІІ-ІV рів) 139 78,5 % 216 52,8 % 76 61,8 % 61,3 %
на 10-12 балів (ІV рівень) 42 23,7 % 46 11,2 % 20 16,3 % 12,5%

Як результат – якісний показник знань учнів за навчальний рік – 61,3 %.

Як для такого великого закладу- показник дуже гарний!

Нагороджено медалями 12 учнів

З них:

Золотою - 11

Срібною - 1

Отримали свідоцтва про базову загальну освіту з відзнакою

10 учнів

Нагороджено Похвальним листом 84 учня

Нагороджено Похвальною грамотою

«За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» 3 учня.

Адміністрація закладу постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт та ДПА. Але відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 року №262 та змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року №291, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», учні 4 та 9 класів звільнені від проходження ДПА.

У 2019-2020 н.р. маємо такі результати вступу випускників 11 класів Деснянського НВК:

Із 65 учнів вступили: виші – 54. (бюджет- 15, контракт -39); коледж – 5

(бюджет – 2, контракт -3), ПТУ -2 (бюджет – 2, контракт -0); працюють -2;

курси онлайн-1; не працює – 1.

Докладніше з результатами вступу можна ознайомитись на веб-сайті Деснянського НВК в розділі Навчання – результати вступу до ВНЗ.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказу по Деснянському НВК від 03.09.2019 №106 «Про організацію науково-методичної роботи у 2019-2020 навчальному році» тощо.Педагогічний колектив третій рік працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування громадянської компетентності як засобу соціалізації учнів та орієнтації на успіх». На етапі практичної реалізації науково-методичної проблеми ставилися наступні завдання:

- поширювати інноваційний стиль діяльності педагога в рамках демократизації освіти;

-впроваджувати технології демократичної освіти на уроках та позаурочних заняттях;

- використовувати базові підходи, цінності ОДГ/ОПЛ(освіта для демократичного громадянства/освіта з прав людини) в освітньому процесі Нової української школи, формуванні загальнолюдських і демократичних цінностей особистості учнів;

- провести діагностику роботи вчителів по впровадженню ОДГ/ОПЛ в навчально-виховний процес, визначити шляхи успішного застосування елементів громадянської освіти на позаурочних заняттях;

- заохотити вчителя застосовувати у своїй педагогічній практиці формувальне оцінювання для розвитку громадянської відповідальності.

Розроблена система організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання науково-методичної проблеми закладу та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: наради при директорові; методичні оперативки; педагогічні ради; методичні ради; предметні комісії вчителів; творчі групи, психолого-педагогічний семінар; практичні семінари; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня учнів; робота з обдарованими дітьми.

У Деснянському НВК створене сучасне освітнє середовище. Учні 1-2 класів навчалися в класних кімнатах, які обладнані за вимогами НУШ. Обладнані сучасні навчальні кабінети з різних предметів, які забезпечують оптимальні умови для організації освітнього процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучені всі вчителі закладу. Значну роль у вирішенні поставлених завдань відіграє участь закладу в Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», у її пілотному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти», під час якої ініціативна група наших учителів адаптувала і модифіковувала вправи з цього напрямку. Авторські вправи, розроблені вчителями закладу, увійшли у Тулбокс – міжнародну збірку напрацювань українсько – норвезького проекту «Демократична школа». Шкільний координатор Програми Паньок В.П. була представником української делегації у Тбілісі на Міжнародній конференція «Як ми впроваджуємо Рамку КДК Ради Європи у наші школи. У конкурсі сценаріїв занять з громадянської освіти «Democracy Cake: Поговорімо про демократію» Фонду «Освіта для демократії» та Громадської спілки «Громадські ініціативи України» розробка Паньок В.П. та Семків О.В. увійшла в десятку кращих та отримала нагороду. Ці вчителі були представниками закладу на Всеукраїнській конференції «Демократичної школи» з залученням міжнародних експертів та ВО міністра освіти Л. Мандзій.

Значну роль у методичній роботі відігравали творчі групи вчителів.

Творча група «Навчаємо культурі демократії» (у складі Дейко Л.М. (керівник), Паньок В.П., Кушнір Т.М., Чічкан М.Ю., Семків О.В., Римарєвої Н.П.) розробляла методики впровадження ОДГ/ОПЛ в освітній процес та вправи з формування демократичних компетентностей, застосування формувального оцінювання, провела тренінгове заняття «Демократія в дії». Члени творчої групи керували окремими напрямками загальношкільного проекту «Просвіта», якими є служба порозуміння, екологічна служба, медіаосвіта, соціально-психологічна служба, інформаційна служба. На занятті педагогічного стартапу для новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад Чернігівської області вчителі групи провели авторську тренінгові вправу «Школа успіху».

Творчою групою «Від успіху в навчанні до успіху в житті» (Колінько А.П. (керівник), Медяна І.П., Коцюк Г.Ф., Кучеренко О.В.) розроблялися і втілювалися в освітній процес прийоми ефективної роботи учнів на засадах гуманізму, особистісного саморозвитку, конструктивної взаємодії, формування провідних компетентностей.На фестивалі обдарованої молоді група поєднала хімію, інформатику, статистику, STEM-оцінювання, логіку.

Дві творчі групи вчителів працювали над впровадженням STEM-освіти в освітній процес. Учителі творчої групи «Шкільна територія як об'єкт STEАM-дослідження»(у складі Костюченко Н.В. (керівник), Явтушинської В.В., Заболотної Т.М., Караман І.В., Кудрі Т.О., Колінько О.М.) працювали над проблемою «STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні».

Головною метою роботи творчої групи є впровадження STEM-освіти, спрямованої на компетентнісну модель навчання. Протягом навчального року ця група вчителів брала активну участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів: WEB-STEM-ШКОЛА 2020; фестиваль освітнього лідерства «Clever»; Всеукраїнський фестиваль «Щасливий бути вчителем»; міжнародний освітній форум-практикум; брали участь у роботі І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції - Навчання згідно програми «Педагогічні підходи в STEM-освіті».

На фестивалі обдарованої учнівської молоді Деснянської ОТГ показали можливості ресурсної кімнати на станції «Школа майбутнього».

Був проведений семінар-практикум для педагогічного колективу «Шкільна територія як об’єкт STEAM-дослідження» та засідання круглого столу педради «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально-адаптованої особистості» для вчителів початкової школи.

Робота творчої групи переконує, що використання STEM-освіти в освітньому процесі сприяє формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, зумовлює підвищення мотивації учнів, піднімає позитивний імідж Деснянського НВК , оприлюднюючись на сторінці Facebook «STEAM освіта в початкових класах»

Творча група «STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти» ( у складі Синєгуб І.В. (керівник), Полякової Л.М., Москалець О.Ф., Прокопець О.В.) досліджувала особливості впровадження обраного напрямку в освітній процес, працювала над пошуком нових ідей, технологій, які можна втілити в теперішніх умовах. Практичним результатом стало виготовлення технічного пристрою для обробки пінопласту та виготовлення різноманітних моделей. Презентація проєкту відбулася на фестивалі обдарованої молоді, де учні самостійно навчилися використовувати прилад для створення власних виробів.

Завдяки плідній роботі цієї групи учні закладу прийняли активну участь у різноманітних конкурсах: міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів (Зима 2020), міжнародний дитячий конкурс комп’ютерної графіки «Кольори Всесвіту», на освітній платформі «На Урок» - Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет», на платформі «Всеосвіта» - Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки».

Підвищують свій професійний рівень шляхом участі у вебінарах та конференціях: «STEM, емоційний інтелект та гра-навчання», «Опануємо micro:bit. Перші кроки», «Практичний кейс «Проведення STEM-квесту в середній школі», «STEM- лабораторія з використанням сучасного ігрового освітнього процесу», «SPIKE Prime – освітнє середовище для STEM майбутнього»,«Використання навчальних наборів BOTEON для реалізації STEM-навчання» та інше. Учителі групи були учасниками наукової конференції «STEM-освіта. Математика важлива» та І конгресу STEM-освіти у м. Чернігів.

Представники адміністрації та педагогічного колективу взяли участь у Глобальному проекті модернізації освіти в Україні: доступ до технологій (хмарний сервіс ArcGis On Line від Esri) з метою створення ігрових сценаріїв на платформі «Кібер Джура».

У 2019-2020 навчальному році колектив продовжив співпрацю із навчальними закладами інших регіонів та ВНЗ України. Були проведені цікаві зустрічі з представниками Київського авіаційного університету , студентами та викладачами Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, Київського політехнічного інституту, Київського університету «Крок», Козелецького ветеринарного коледжу, Київського будівельного коледжу. Організовані круглі столи для старшокласників з випускниками, які навчаються у ЗВО України та Польщі.

На базі Деснянського НВК був проведений ІV Фестиваль обдарованої молоді Деснянської громади «Розумна нація – міцна держава», метою якого були підтримка обдарованої молоді Деснянської громади, залучення молодих людей до соціальної активності в громадському, культурному, економічному житті селища, держави. На фестиваль були запрошені діти не лише зі шкіл Деснянської громади (Деснянського НВК, Тужарського ЗЗСО І – ІІІ ступенів, Карпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, Морівської філії), а й із сусідніх громад – Остерської та Козелецької. Учителі підготували навчально-розважальний квест «У пошуках нових знань» з оригінальними завданнями на локаціях «Лінгвістична», «Хімічна лабораторія», «STEM – зупинка», «Мистецька», «English Station», «Школа майбутнього».

Показником активності роботи педагогів з обдарованими дітьми є результати олімпіад та учнівських конкурсів:

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Прізвище, ім'я учня Досягнення Предмет Клас ПІП вчителя, який підготував
1. Свідницька Вікторія Диплом III cm. Укр. мова та література 10 Анікієнко В.І. Титок О.В.
2. Свідницька Вікторія Диплом II cm. Англійська мова 10 Лісогор Л.І.
3. Грищенко Ірина Диплом II cm. Географія 8 Логвін Г.В.
4. Логвін Артем Диплом IIІ cm. Географія 10 Логвін Г.В.
5. Кузнєцова Анастасія Диплом IIІ cm. Географія 11 Логвін Г.В.
6. Кузнєцова Анастасія Диплом IIІ cm. Англ.мова 11 Петеліна Н.М.
7. Строкань Марія Диплом IIІ cm. Історія 11 Колінько А.П.
8. Гобач Дмитро Диплом III cm. Фізика 10 Федорова Г.І.
9. Мельник Оксана Диплом IIІ cm. Правознавство 9 Дейко Л.М.
10 Панченко Ірина Диплом IIІ cm. Рос. мова та зар.літ 9 Радіонова-Єременко О.Б. Галепа Л.І.
11 Герасименко Євгенія Диплом III cm. Німецька мова 9 Лісогор Л.І.
12 Авер'яненко Богдана Диплом III cm. Трудове навчання 11 Римарєва Н.П.
13 Хоменко Анна Диплом III cm. Біологія 8 Степура В.М.
14 Грохоцький В’ячеслав Диплом III cm. Біологія 9 Степура В.М
15 Коваленко Олександр Диплом III cm. Біологія 11 Самусевич О.Б

Свідницька Вікторія - ІІІ місце у III (обласному) етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Титок О.В., Анікієнко В.І.);

Ковальчук Ірена - ІII місце у III (обласному) етапі XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Явтушинська В.В.);

Логвін Артем - Диплом ІІ ступеня МАН на обласному етапі конкурсі-захисті робіт МАН з психології (Крижанівська Л.Г., Паньок В.П.)

Горбач Дмитро - Диплом III ступеня МАН на обласному етапі конкурсі-захисті робіт МАН з інформатики (Полякова Л.М.)

Синєгуб Іван - Диплом III ступеня на міжнародному конкурсі з веб- дизайну

За кількістю дипломів обласного рівня Деснянський НВК перший серед опорних закладів ОТГ Чернігівщини.

У конкурсі «Учитель року - 2020» у номінації «Початкова освіта» взяла участь представник закладу – Логвиненко Н.М.

Учитель початкових класів Костюченко Н.В. однією з перших в області пройшла сертифікацію вчителів.

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та листом Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020, з 12.03.2020 по 29.05.2020 здійснювався освітній процес у дистанційній формі шляхом застосування електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій, платформ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні і переходом на дистанційну форму навчання був створений віртуальний методичний кабінет Деснянського НВК : https://metodkabinet104.blogspot.com/p/blog-page.html, у якому надавались інструкції зі створення віртуального курсу дисциплін за допомогою платформи Google Classroom та з роботи в додатку для створення відеоконференцій Zoom , поширювалися посилання на дистанційні методики навчання передового педагогічного досвіду, розклад уроків для учнів телевізійної Всеукраїнської школи онлайн, висвітлювались інформаційні новини МОН та МОЗ України.

План заходів щодо організації методичної роботи 2019-2020 навчального року був виконаний не в повному обсязі. У зв’язку з пандемією COVID-19 не відбувся семінар вчителів фізики Деснянської ОТГ, не проведена підсумкова науково – практична конференція «Актуальні проблеми управління інноваційними процесами в освіті».

Виховна робота у 2019/2020 навчальному році в Деснянському НВК здійснювалась відповідно до переліку нормативно-правової документації щодо організації виховного процесу та річного плану роботи НВК і була спрямована на реалізацію виховної проблеми: «Реалізація соціальної функції виховання та розвиток особистості в умовах демократичної школи».

Виховна робота була спрямована на виконання завдань:

– Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

– Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

– Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

– Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

Пріоритетним напрямом виховання у 2019/2020 навчальному році є формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно-патріотичне та громадянське спрямування.

В НВК проведені заходи за напрямками:

1. Національно-патріотичне виховання:

– уроки мужності: до Дня партизанської слави «Цей день в історії України», до Дня захисників України «Україна понад усе!»; Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України, Героїв Крут, Героїв Небесної сотні, до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; виховні години та бесіди: «Державні символи України», «Національна символіка України», «Знати і поважати герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Патріотизм - нагальна потреба України», «Козацькому роду нема переводу», «Імена і символи козацтва», «Конституція – основа моєї держави», «Громадянином бути зобов’язаний», «Символи моєї держави», «Наша Вітчизна Україна», «Україна - це територія гідності і свободи», «Мова рідна - слово рідне!», «З Україною в серці», «Що означає бути громадянином держави», «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо», «Я і моя держава» тощо; конкурс читців віршів «Моя земля - Україна»; виставка квіткових композицій «Барви осені», «Осіння казка»; виставки малюнків «Моя мальовнича Україна», «Діти не хочуть війни»; флешмоби «Обіймі свій заклад!» (до дня Соборності України), «Квітка пам’яті», «Вдягни вишиванку»;

- з нагоди Дня захисника України в рамках Тижня Українського козацтва в НВК традиційно проведені спортивно-патріотичні змагання «Котигорошко» (3-4 кл), «Козацькі розваги» (5,6 кл);

- військово-патріотична гра «Нумо, хлопці!» (10 – 11 кл) до Дня ЗСУ;

- зустрічі з військовослужбовцями 169 НЦ - учасниками бойових дій в зоні АТО,

- організація екскурсійних поїздок серед учнів НВК (з метою вивчення історії та культури рідного краю здійснено екскурсії класними колективами 1-11-х класів по Чернігівській області (с. Отрохи, Беремицьке, сел. Козелець, м.Остер, м.Чернігів) та за її межами: м.Київ, Львів. Під час екскурсій учні відвідали історичні пам’ятки, місця козацької слави, мали змогу побачити шедеври ландшафтної архітектури; віртуальні екскурсії в умовах карантину «Пізнаємо рідний край» (сел. Козелець, м.Ніжин, м.Чернігів, с.Бреч)

- тематичні екскурсії до музею бойової слави в ГБО, в/ч 169 НЦ (огляд військової техніки, зброї, знайомство з тренажерами), музею героїв АТО (ПНЗ ЦТДЮ);

- покладання квітів до Алеї Героїв, пам’ятних знаків учасників війни в Афганістані, АТО, меморіальних дошок військовослужбовців, які загинули в зоні АТО;

- участь учнів НВК в проекті «Демократична школа»;

- впровадження в навчальний процес курсів за вибором «Ми – Громадяни України» (7 – 8кл);

- підготовка до участі в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), національно-патріотичному заході «Я–патріот».

2. Превентивне та фізичне виховання:

- єдиний день профілактики правопорушень за темою «Право на освіту: право чи обов`язок?» (5 – 11 кл); «Правова абетка» (1 – 4 кл), «Права дитини-права людини» (5 – 11 кл);

- в рамках Всеукраїнського тижня права (09.12.2019 – 13.12.2019р) проведено:

а) Всеукраїнський урок права «Права людини» (2 – 11 кл);

б) правовий конкурс «Брейн-ринг» для учнів 9 – 10 класів;

в) бесіди «Правова відповідальність підлітків» (7 – 9 кл), «Булінг та шляхи його попередження» (5 – 11 кл);

г) перегляд відео/мультфільмів «Я і мої права» (1 – 5 кл);

д) випущені колажі ««Права людини – очима дітей» (1 – 11 кл);

е) випущено інформаційний постер «10 грудня – день прав людини»;

є) у бібліотеці оформлені: виставка літератури «Права та обов'язки учнів»; «Правові знання – учням» постійно діюча експозиція книжок;

- участь у Міжнародній акції «16 днів проти насилля» (25.11.2019-10.12.2019р) в рамках якої проведено:

а) бесіди «Булінг та шляхи його попередження» (1-11 кл),

б) виготовлені плакати «Єднаймося проти насилля!» (5-11 кл),

в) випущено інформаційний постер «16 днів проти насильства» (учнівський парламент);

г) виготовлені та розповсюджені буклети «Ми проти насильства!» (учнівський парламент),

д) акція «Наші долоні проти насильства!» (1-4 кл, 5-11 кл),

е) тренінг «Ми проти насильства!» ( психолог, соціальний педагог),

ж) анкетування «Поширення та форми насильства серед школярів» (7-8 кл) (психолог);

- заняття з елементами тренінгу «Формування навичок поведінки, які допоможуть уникнути життєвих ризиків» для учнів 6 класу;

- бесіди «Я прийшов в цей світ, щоб мене любили» для учнів 7-х класів (психолог в рамках програми «рівний-рівному»);

- акція «Синя стрічка» (запобігання насиллю над дітьми) для учнів 8 – 9 класів (психолог);

- бесіда «Ні, сексуальній експлуатації дітей» з переглядом відеороликів для 6, 8 класів (психолог гімназії);

- бесіди для батьків «Попередження насилля в родині»

- ініціативною групою вчителів, які беруть участь у пілотному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей», були проведені вправи: «Репортаж «Торгівля людьми або Рабство по-сучасному» (6кл), «Демократія і права людини починаються з тебе» (7 кл), «Міжнародні документи в галузі прав людини» (9 кл), «Цінності, що об’єднують» (8 кл).

- інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами, з вогненебезпечними речовинами; протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньо-транспортних пригод; з профілактики шкідливих звичок; про правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила поведінки під час канікул тощо;

- Тиждень безпеки дорожнього руху (вересень) та протипожежної безпеки;

- День ЦЗ (жовтень) з відпрацюванням дій у разі надзвичайних ситуацій;

- змагання з піонерболу та футболу, першість гімназії з шашок та шахів (учнівський парламент);

- осінній спортивно-патріотичний захід «Ми – патріоти України!»;

- активна участь у районних змаганнях з волейболу, пляжного волейболу, легкої атлетики, міні-футболу, баскетболу, шашок.

3. Художньо-естетичне виховання:

- виставки квіткових композицій «Барви осені», «Осіння казка»; композицій «Новорічна казка»;

- оформлення колажів «Автопортрет класу»;

- виставка малюнків «Моя мальовнича Україна», «Права людини – очима дітей»;

- акція «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського дня бібліотекаря;

- святковий концерт до Дня вчителя; Міжнародного жіночого дня;

- конкурс «Міс Осінь – 2019» (8 кл), «Нумо, дівчата!»;

- бібліотечні уроки для учнів НВК;

- новорічні свята.

4. Професійна орієнтація та допрофільна підготовка:

- відвідування днів відкритих дверей навчальних закладів м. Києва учнями;

- зустрічі з представниками ВНЗ м. Чернігів, Київ, Біла Церква, Катюжанка тощо;

- постійно-діюча книжкова виставка «Професія в житті людини»

- анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору.

5. Екологічне виховання:

- перший урок «Екологічна грамотність та здорове життя»

- трудові десанти по прибиранню території НВК, селищного парку та прибирання кабінетів;

- участь в Акціях «За чисте довкілля», «Годівничка»;

- осінній спортивно-патріотичний захід «Ми – патріоти України!»;

- виховні години з нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (5-11 кл);

- виставки дитячих малюнків «Бережімо землю» серед учнів 5-7-х класів;

- збір макулатури.

Центром морально-правового, військово-патріотичного, художньо-естетичного та спортивного виховання учнів є гуртки. У 2019/2020 навчальному році учні НВК відвідували гуртки «Патріот», «Впоряд», «Стрільба»; «Рятівник», «Відун», «Туризм», «Ватра» (підготовка до всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» та понад 30 гуртків на базі Деснянського ПНЗ ЦТДЮ. Діти також відвідують спортивні секції при військових частинах (футбол, бокс, легка атлетика) та Деснянську музичну школу.

Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів.

Результати спортивного виховання за навчальний рік:

Естафета 4*100 (район) ІІІ місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Міні футбол (район) ІІІ місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Крос (район) ІІІ місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Волейбол (район) І місце - Слинчук А.Б.

Баскетбол (район) І місце - Мотєв С.П.

Баскетбол (область) ІІ місце - Мотєв С.П.

Я-патріот (район) І місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Парковий волейбол (район) І місце - Слинчук А.Б.

Спартакіада (район) І місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Команда Деснянського НВК в загальнокомандному заліку зайняла І місце в Козелецькому р-ні.

Впродовж 2019-2020 навчального року в закладі функціонував учнівський парламент – орган учнівського самоврядування, який очолювала Цвєткова Валерія, учениця 10-А класу. Більшість членів учнівського парламенту даного скликання виявляють високий рівень громадянської позиції. Традиційними стали заходи для учнів початкової школи, які самостійно готують та проводять учні парламенту. Про проведені заходи, змагання, конкурси інформація розміщується на сторінці у Фейсбуці «Учнівський парламент Деснянського НВК».

Учнівський та педагогічний колективи не залишаються байдужими та долучаються до волонтерства. Так, під час проведення конкурсу «Нумо, хлопці!» відбувся збір коштів на лікування колишньому командиру 41-го батальйону полковнику Дроздову Олексію Вікторовичу. Завдяки небайдужим мешканцям нашого селища, було зібрано 9 851 гривню. Учні 3Б ( класовод Костюченко Н.В.), 4Б (класовод Караман І.В.),7А (кл.кер. Семків О.В.) за підтримки батьків відправили військовослужбовцями 2 роти 20 батальону 93 бригади малюнки та жовто-блакитні браслетики. Учні 7-Б класу (кл.кер.Баяк Є.А.) взяли участь в акції «Добра Іграшка» (добровільний рух волонтерів школярів) та передали іграшки до у відділення ендокринологіі лікарні Охматдит (м.Київ), кошти, які планувалися на закупівлю новорічних подарунків для дітей цього класу, були витрачені на закупівлю канцелярських товарів для дітей Свалявинського інтернату.

Проаналізувавши стан виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів, класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у концертах, акціях, флешмобах, вечорах, новорічних святах, конкурсах художньої дитячої творчості тощо.

В період карантину (березень – травень 2020 р.) класоводи та класні керівники не припинили виховну роботу зі своїми вихованцями. Вони опанували нову форму – дистанційну: Zoom, ClassRoom, Viber, проводили онлайн бесіди, тестування, флешмоби, челенджі, надавали посилання на тематичні відео, сайти тощо.

Додержання вимог щодо забезпечення нешкідливих умов праці та навчання здійснюється згідно ст.27 та ст.68 Конституції України, ст.51 п.1 та ст.57 п.1 Закону України «Про освіту», ст.21 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про охорону праці», Закону «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону України», Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими і нормативними документами про охорону праці.

В закладі за рішенням Деснянської селищної ради введено посаду фахівця з охорони праці, що опікується питаннями охорони праці працівників і безпеки життєдіяльності учнів та посаду електромонтера, адже стан електромереж застарілий і не витримує великої кількості сучасного обладнання кабінетів.

З метою підтримання пожежної безпеки в заклад додатково закуплено 30 вогнегасників ВП-5 та 12 комплектів пожежних кранів-гідрантів із рукавами і наконечниками.

Послуги з організації харчування учнів Деснянського НВК і його філії надаються ТОВ «Шкільний сервіс». У 2019-2020 навчальному році за рахунок місцевого бюджету безкоштовно харчувались 88 учнів з числа пільгових категорій.

Навчальні кабінети Деснянського НВК в більшості ремонтуються і підтримуються за рахунок батьківських громад класів. Але за рахунок розпорядника коштів було частково відремонтовано і повністю забезпечено меблями і оргтехнікою чотири кабінети для перших класів.

Також розпорядником коштів продовжилось утеплення будівлі закладу, відремонтовано ганок закладу, встановлено нові вхідні двері в гімназію, відремонтовано і обладнано сучасний кабінет «Інтерактивний лазерний стрілецький тир», реконструйовано підлогу коридору 2-го поверху гімназії з лінолеуму на керамічну плитку, відремонтовано повністю 5 учнівських туалети і частково інші, в 6 учнівських туалетах встановлено кабінки. Все це з використанням підрядних організацій.

Працівниками закладу за звітній період:

1) проводився ремонт і реконструкція електромереж закладу;

2) реконструйовано огорожу і прохід з боку будинку 42А;

3) поточний ремонт коридорів і приміщень закладу;

4) ремонт запасного виходу із великої актової зали;

5) ремонт перевдягальні для хлопців в гардеробі корпусу №2;

6) ремонт перевдягальні для дівчат в корпусі №1;

7) ремонт і реконструкція кульового стрілецького тиру.

Всі мережі, комунікації, інфраструктура закладу підтримуються в належному стані.

На закінчення відмічаємо пріоритетні напрями роботи на 2020-2021 навчальний рік:

1. Продовжити роботу по реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, розбудові Нової української школи, з використанням базових підходів, цінностей ОДГ/ОПЛ в освітньому процесі, формуванні загальнолюдських і демократичних цінностей особистості учнів, по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.

2. Сприяти активізації діяльності вчителів щодо поширення інноваційних технологій, вдосконаленню цифрових компетентностей.

3. Створювати умови для участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, надавати консультації педагогам з метою підвищення якості робіт.

4. Посилити роботу з обдарованими та здібними учнями шляхом організації активних учнівських досліджень, організації роботи факультативів та індивідуальних занять.

5. Посилити співпрацю адміністрації закладу з органами батьківського самоврядування початкової школи і гімназії. Провести вибори голів батьківського самоврядування структурних підрозділів.

6. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом:

- забезпечення кожному здобувачу освіти рівного доступу до якісної освіти;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи закладу та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

- виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;

- дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Усе це сприятиме формуванню конкурентноздатних випускників, які гідно працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні і будуть розбудовувати нашу державу.

Фінансово-господарська перспектива закладу на 2020-2021 навчальний рік:

1) встановлення системи зовнішнього відеоспостереження;

2) ремонт приміщення і створення в закладі STEM – лабораторії;

3) встановлення металопластикових вхідних дверей у початковій школі;

4) ремонт методичного кабінету;

5) ремонт кабінету хореографії;

6) ремонт технологічної майстерні № 109;

7) ремонт сходових проходів вище третього поверху;

8) облаштування учительської кімнати в початковій школі;

9) ремонт і реконструкція електромереж;

10) облаштування на території закладу «Парку майбутнього» у спільному проекті учнівської, батьківської і вчительської громади.

Об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін є запорукою успіху в освітньому процесі і розвитку навчального закладу вцілому!

Директор Деснянського НВК Римарєв К.Є.

Звіт директора Деснянського НВК Римарєва К. Є.

за 2018-2019 навчальний рік.

Опорний заклад «Деснянський навчально – виховний комплекс «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області створений рішенням сесії Деснянської селищної ради від 24 травня 2018 року і має у своєму складі наступні структурні підрозділи: школа І ступеня: 1-4 класи; гімназія: 5-11 класи, а також Морівська філія І-ІІ ступенів: 1-9 класи. Проектна потужність закладу 1600 учнів. До Деснянського НВК також здійснюється підвіз учнів 10 класів із сіл Соколівка, Максим, Морівськ.

Площа території закладу 6,4 га, корисна площа приміщень закладу 7500 м2. Рік побудови приміщення корпусу №1 – 1963, корпусу № 2 - 1987. Заклад розташовано у типовому приміщенні. Опалення, водогін і каналізація- централізовані. На території НВК розташовані: футбольне поле, два баскетбольних майданчика, три волейбольних майданчика, міні-футбольний майданчик, гімнастичний майданчик.

Заклад має власний Статут, Положення про Морівську філію, Герб, Прапор та Гімн, власний сайт і сторінку у Фейсбуці.

В Деснянському НВК працюють творчі, креативні, обдаровані, високопрофесійні вчителі, які володіють сучасними методиками навчання і які мають хист і бажання працювати з натхненням і віддачею, як на уроках, так і в підготовці здобувачів освіти до олімпіад і різноманітних конкурсів.

В Опорному закладі працює 83 педагога, 79 з вищою освітою і 4 з середньою спеціальною.

З них:

56- спеціалістів вищої категорії, з них:

9- відмінників освіти;

10-учителів - методистів;

28- старших учителів;

Також:

9- спеціалістів І категорії;

5- спеціалістів;

5 - мають 15 розряд.

Педагоги об’єднуються в 7 методичних об’єднань:

1) Історико- природничих наук;

2) Фізико- математичних наук;

3) Української філології;

4) Іноземної філології;

5) Фізичної та естетичної культури;

6) Учителів початкових класів;

7) Учителів початкових класів, які впроваджують освітні програми

« Інтелект України» та «На крилах успіху».

Крім педагогічних працівників в закладі працює 33 непедагогічних працівників різного профілю.

Виходячи з переліку категорій та звань, зрозуміло, що колектив ділиться досвідом зі свої ми колегами об’єднаної територіальної громади, району та області в ході різних семінарів, конференцій та скайп-зустрічей. Вчителі Деснянського НВК є постійними учасниками і лауреатами обласного етапу конкурсу «Учитель року».

Для підвищення майстерності вчителі беруть участь у різних методичних заходах і конкурсах:

- Обласний вебінар «Моніторингові дослідження та діагностичний підхіду системі роботи заступника директора з навчально-виховної роботи» (Кушнір Т.М.)

- Обласний семінар в ЧОІППО для заступників директорів з навчально-виховної роботи, що перебувають на курсах «Самооцінювання та формувальне оцінювання в школі в умовах демократичної освіти» (Кушнір Т.М., Паньок В.П.)

- Участь у шеститижневому онлайн-курсі EduHack: Challenge/ Мова і школа: як викладати ефективно. (Чічкан М.Ю)

- ІV Міжнародний освітній форум- практикум (20.10.2018 р., м.Київ)

- Зустріч в ЗОШ № 5 м.Київа 31.01.2019 р. «Від ЗНЗ до НУШ»; Кушнір Т.М., Караман І.В.

- Конкурс «Учитель року» - Римарєва Н.П.- 2019

- Обласний конкурс веб-сайтів (дипломи І і ІІ ступенів Логвін Г.В., Баяк Є.А.)

- Українсько-канадський конкурс інноваційних освітніх проектів (Перша премія – Кушнір Т.М.) та інші.

Із 116 членів трудового колективу Опорного закладу 112 є членами первинної профспілкової організації. Між адміністрацією НВК і первинною профспілковою організацією укладено колективний договір.

В закладі утворено, відремонтовано і оснащено профспілкову кімнату.

Але головна сила і гордість Деснянського НВК звичайно, діти.

В Опорному закладі навчається 927 дитина: 887 в Десні і 40 в Морівській філії. В Десні: 370 в початковій школі і 517 в гімназії. Здобувачі освіти поділяються на 14 класів з 1 по 4-й в початковій школі і на 23 класи в гімназії. В Морівській філії 3 класи , 1 група ,5 клас відсутній і 2 класи-комплекти. Середня наповнюваність класів Деснянського НВК становить 24 учня.

В опорному закладі діти навчаються в 34-х навчальних кабінетах, більшість з яких обладнані згідно сучасних вимог комп’ютерною технікою, багатофункціональними пристроями 3*1, сучасними LED телевізорами, проекторами тощо. Три кабінети перших класів відремонтовані, переобладнані і забезпечені сучасною технікою згідно вимог Нової Української Школи. Серед кабінетів можна виділити кабінети біології, хімії, географії і фізики, що були відремонтовані, забезпечені новітнім обладнанням і технікою в 2018 році. В закладі також працюють п’ять кабінетів інформатики, чотири технологічні майстерні, спортивний зал, спортивна і спортивно-хореографічна кімнати, кабінет хореографії, мистецтва та інші предметні кабінети. Крім того до послуг здобувачів освіти бібліотека, медіатека, ресурсна кімната, кабінет психолога, логопедичний кабінет, парламентська кімната, мала актова зала, велика актова зала, медичний кабінет, буфет та їдальня.

У 8 та 9 класах гімназії діти поглиблено, за заявами батьківських громад цих класів, вивчають математику, українську мову і літературу, англійську мову, історію.

З 10 класу іде поділ по наступних профілях навчання: математичний, української філології, іноземної філології та історичний.

Крім цього в закладі 4 учні за станом здоров’я навчаються на індивідуальній формі навчання, а 5 дітей з особливими освітніми потребами навчаються в 3-х інклюзивних класах.

Опорний заклад працює над реалізацією проблеми: «Формування громадянської компетентності, як засобу соціалізації учнів та орієнтації на успіх».

Працюємо з 2017 року. Пройшли два етапи реалізації:

1. Діагностичний етап 2017-2018 р.

2. Теоретичне обгрунтування науково-методичної проблеми 2018-2019 р.

(провели педради, практичні семінари, проблемні семінари, засідання МО, розглядаючи питання формування громадянської компетентності на уроках та в позаурочних заходах; тренінги ініціативної групи за участі тренерки програми «Демократична школа» - «Формувальне оцінювання», «Моделювання вправ»)

Для популяризації проблеми закладу проводилися:

- Фестивалі для обдарованої молоді Деснянської громади «Розумна нація – міцна держава»

- Семінари ОТГ:семінар з історії, української мови та літератури, англійської мови, бібліотекарів.

- Спільні методичні заходи з Остерською гімназією (конференція в Острі «Інновації в освіті» і проблемний семінар в Десні «Таємниці сучасного уроку»

Весь колектив бере участь у Всеукраїнському пілотному проекті від інституту модернізації змісту освіти за програмою «Демократична школа».Учителі історії взяли участь у впровадженні результатів дисертаційного дослідження Побєдаш І.В., учителя-методиста Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Формування громадянської компетентності учнів основної школи у процесі навчання історії» (куратор Паньок В.П.)

Щороку 5-7 вчителів друкуються у фахових журналах чи методичних збірниках, відвідують всеукраїнські виставки інновацій в освіті.

Успішно співпрацюємо із Київською гімназією ім. Драгоманова (у 2018 році брали участь у триденній конференції «Партнерство в освіті»), з Малою академією наук М.Києва (учні нашого закладу перебували два тижні у м. Богуслав у «Натуралістичній школі» для науково-експериментальної діяльності в природничій сфері).

Головне завдання нашого закладу - надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти. Із року в рік викладачі Деснянського НВК налаштовані на викладання предметів інваріативної та варіативної частини сучасно, змістовно, формуючи життєво необхідні компетентності. Як результат – якісний показник знань учнів тримається в рамках 50-70%.

2017-2018 р.р.

1) На «7» - «12» - 51.2 %;

2) На «10» - «12» - 14,2 %;

3) Золотою медаллю -1.8 % (1 учень) ;

Срібною медаллю – 3.6 % (2 учні) 20.6 %;

4) Свідоцтвом з відзнакою -12.3 % (10 учнів);

5) Похвальним листом -14.2 %; (81 учень);

6) Похвальною грамотою – 3.6 % (2 учні).

2018-2019 р.р.

1) На «7» - «12» - 50.6%;

2) На «10» - «12» - 14.7%;

3) Золотою медаллю -6.2% (4 учні) ;

Срібною медаллю –1.5% (1 учень) ;

4) Свідоцтвом з відзнакою -7% (5 учнів);

5) Похвальним листом -15.8%; (87 учнів);

6)Похвальною грамотою – 3.1 % (2 учні).

Одним їз головних інтелектуальних змагань на освітньому просторі України, покликаних заохотити учнівську молодь до поглибленого вивчення окремих предметів, до стимулювання творчого самовдосконалення дитини, до виявлення обдарованості є Всеукраїнські учнівські олімпіади та мовні конкурси. Робота по підготовці учнів до олімпіад копітка та серйозна. Проте якщо об’єднуються самовідданий педагог і обдарований учень - результат завжди буде. Динаміка зростання кількісного показника – дипломів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад відслідковується вже протягом останніх п’яти років.

Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІІ (обласного) етапу

2018 – 2019 р.р.

Всеукраїнський диплом ІІІ ст.

Диплом І ступеня - 0;

Диплом ІІ ступеня - 4;

Диплом ІІІ ступеня - 9;

Всього - 13.

Конкурс ім. П. Яцика -1 диплом І ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня.

Багато уваги приділяється науково-дослідницькій роботі з учнями.

Результативність участі в конкурсах-захистах МАН:

Колінько А.П. – диплом І ступеня в обласному етапі (Косяк І. – 2019) і диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту (Богомолова А. – 2018)

Коцюк Г.Ф. – диплом І ступеня (Чеботаєв О. - 2018) у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму.

Учні Деснянського НВК є активними учасниками всеукраїнських та міжнародних конкурсів з інформатики «Бобер», з біології «Колосок», з української мови та зарубіжної літератури «Соняшник», географії «Геліантус», з історії «Лелека», з англійської мови «Гринвіч», з математики «Кенгуру», з фізики «Левеня», з історії «МАН - юніор».

Педагогічний та учнівський колективи Деснянського НВК є учасниками Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства під назвою «Демократична школа». Це спільний проект України і Норвегії. У попередньому навчальному році ми закінчили дворічний перший етап цього проекту, в якому брали участь 32 навчальних заклади України.

Зараз ми перейшли в другий дворічний етап під назвою «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти», в якому беруть участь лише десять шкіл України. Головною метою цього проекту є:

1) формування громадянської відповідальності як наскрізної змістовної лінії на уроках всіх навчальних предметів;

2) визнання цінностей демократії, відкритість до інших культур, переконань та світогляду, формування навичок автономного навчання, навичок співпраці тощо.

Крім того участь у проекті перетинається з науково- методичною проблемою закладу. Хочу сказати, що за час роботи в проекті діти і вчителі гімназії категорично поміняли погляди на спілкування, взаємовідносини, участь у житті не тільки закладу, а і громади вцілому.

Іншим проектом, в якому ми приймаємо участь є проект «Інтелект України». З першого по шостий клас, а значить шостий рік поспіль, один з класів паралелі, а їх зазвичай три або чотири, є учасниками цього проекту, сутність якого полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра-цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована , уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач.

Третій проект – це Всеукраїнський пілотний проект «Інтегрований курс природничих наук», в якому за спеціальною програмою вивчаються фізика, географія, біологія, хімія і екологія. Апробацію програми за цим проектом проходить один із трьох старших класів.

З метою підтримки обдарованої молоді, розвитку її творчих здібностей, залучення до практичної діяльності, підвищення ефективності роботи творчих педагогів, популяризації інтелектуальних ігор, як засобу виховання і організації дозвілля школярів в Деснянському навчально-виховному комплексі було зформовано команду для участі в Чернігівському обласному Чемпіонаті з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед школярів, де команда НВК з честю вийшла до фінальної частини змагань, показала високий рівень знань і інтелекту та завоювала серця і вболівальників, і журі та ведучої змагань.

З метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України, як високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навиками, здатних реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства команда Деснянського НВК вже три роки є учасником Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). В процесі розвитку команди спостерігається позитивна динаміка. Так у 2016 році ми були 23-ми, в 2017 році -21-ми, в 2018 році – 9-ми, в 2019 - ??

Звичайно, крім навчальної діяльності здобувачі освіти Деснянського НВК реалізують себе в творчості, спорті. Щорічно команди закладу з волейболу, футболу, баскетболу і легкої атлетики стають переможцями і призерами турнірів та змагань району і області. А танцювальний колектив «Юність» є неодноразовим переможцем і лауреатом обласних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів.

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив НВК орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Чернігвської облдержадміністрації, відділу освіти Деснянської селищної ради Чернігівської області.

В НВК щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо втілення Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності, Програми профілактики ВІЛ-інфекцій, заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя тощо.

В основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі закладу: «Реалізація соціальної функції виховання та розвиток особистості в умовах демократичної школи».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи здійснювалися за основними напрямками:

· ціннісне ставлення особистості до себе;

· ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

· ціннісне ставлення особистості до праці;

· ціннісне ставлення особистості до природи;

· ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Щороку проводяться традиційні заходи:

· свято Першого дзвоника (ЗДВР, педагог-організатор, вчителі мистецтва, хореографії);

· спортивно-патріотичне свято «Ми – патріоти України!» (вчителі фізкультури, мистецтва, біології, основ здоров’я);

· вибори Голови учнівського самоврядування НВК (ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники 9-10 класів);

· конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнародного дня миру на тему: «Миру в Україні – бути!» (ЗДВР, класні керівники 1-4 класів);

· конкурс-виставка композицій виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки Осені» (ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники 1-11 класів);

· свято до Дня учителя «Учителю! Вклоняємось доземно перед великим іменем твоїм!» (ЗДВР, педагог-організатор, вчителі мистецтва, хореографії);

· спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва «Козацькі розваги» (5-6кл, ЗДВР, вчителі фізкультури), «Котигорошко» (3 кл, вчителі фізкультури, педагог-організатор);

· уроки пам’яті «Без права на забуття» ( роковини трагедії Бабиного яру) (класні керівники 1-11 класів);

· уроки пам’яті «З присвятою замордованим голодом…» (до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні) (класні керівники 5-11 класів);

· інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» (класні керівники 1-11 класів);

· конкурс «Нумо, хлопці!» (вчителі ЗВ, фізкультури, мистецтва, класні керівники 10-11 класів);

· виставка «Новорічна композиція» (ЗДВР, класні керівники 1-11 класів);

· Новорічні свята (із залученням артистів:керівників гуртків Остерського будинку творчості дітей та юнацтва, Чернігівського ВМЦ Сухопутних військ ЗСУ);

· тематичні виховні години: до Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисника України, з нагоди річниці визволення України від гітлерівських військ, Дня партизанської слави, Дня гідності та свободи «Герої не вмирають… Просто йдуть…», Дня Збройних сил України, до Дня Соборності України «Україна – соборна держава»( флешмоб «Ланцюг єдності»); до Дня пам’яті героїв Крут; до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; до Дня Європи «Україна – держава європейська» (класні керівники 5-11 класів);

· проведення акцій: «Милосердя» (допомога учасникам АТО), «Макулатурінг», «Опале листя», «Посади дерево», благодійна допомога військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО (збір макулатури, коштів, харчів, написання «Лист до солдата», виготовлення патріотичних стрічок, малюнків, відвідування поранених (шпиталь), проведення благодійних концертів в рамках співпраці з 169 НЦ, Деснянським шпиталем.

· місячник «Увага! Діти на дорозі» (класні керівники 1-11 класів);

· загальношкільний захід до Дня Героїв Небесної сотні (ЗДВР, учнівський парламент);

· західи з нагоди Дня народження Т. Г. Шевченка (вчителі української мови та літератури);

· тематичний тиждень з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років (Дейко Л.М., Паньок В.П.);

· виставка-конкурс «Великоднє розмаїття» (класні керівники 1-11 класів);

· уроки памяті до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом, участь у заходах селища (ЗДВР, вчителі мистецтва, класні керівники 9-11 класів);

· загальношкільна акція до Дня вишиванки «А над світом українським вишиванка квітне»;

· свято Останнього дзвоника (ЗДВР, педагог-організатор, вчителі мистецтва, хореографії);

· тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх, зимових, весняних і літніх канікул.

В рамках екологічного виховання відбуваються місячники з благоустрою, трудові екологічні десанти з покращення прилеглої до навчального закладу території, території містечка та парку відпочинку.

З метою виховання учнів закладу засобами театрального мистецтва діти постійно є активними глядачами різноманітних вистав виїзних театрів та студій («Вояж» (м.Київ), Ніжинський академічний український драматичний театр імені М. Коцюбинського для початкової школи); учні 5-11 класів разом із класними керівниками та батьками відвідують вистави театрів м.Чернігів та м.Київ.

Профорієнтаційна робота побудована на зв’язку навчального закладу з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами. Як на базі НВК, так і на базі ВНЗ систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів (м. Чернігів, Київ, Біла Церква, Катюжанка тощо);

Класними керівниками впродовж навчального року проводяться виховні години профорієнтаційного спрямування. Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надають соціальний педагог та психолог, які проводять анкетування учнів, індивідуальні бесіди, консультації щодо вибору майбутньої професії.

Правове виховання учнів НВК реалізовується через проведення бесід з правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі, тижнів захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства та Всеукраїнського тижня права, бесід з антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди, тижня пропаганди «За здоровий спосіб життя».

У ході тижнів випускалися постери (учнівський парламент), в бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися окремі заходи:

· Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини ( класні керівники 1-11 класів);

· правовий «Брейн-ринг» ( для учнів 9 класів, Паньок В.І.);

· перегляд відео мультфільмів «Я і мої права» (5 – 6 кл, Паньок В.П.);

· виставка малюнків «Права людини – очима дітей» ( класні керівники 1-11 класів);

· виховні години в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (класні керівники 5-11 класів);

· акція «Наші долоні проти насильства!» (ЗДВР, 1-4 кл, 5-11 кл класні керівники);

· тренінг «Ми проти насильства!» ( психолог, соціальний педагог);

· анкетування «Поширення та форми насильства серед школярів» (психолог);

· бесіди для батьків «Попередження насилля в родині» ( класні керівники 1-11 класів);

· акція «Синя стрічка» ( психолог, 7-8 кл);

· бесіди «Шкідливі звички. Не дай себе обдурити» (1-2 кл, класні керівники), «Умій організувати своє дозвілля» (3-4 кл, класні керівники), «Хвороби, викликані алкоголем» (5 кл, класні керівники), «Наркоманія – тяжке захворювання» (6 кл, класні керівники), «Підлітку особливо шкідливий алкоголь» (7 кл, класні керівники), «Від пияцтва до злочину – один крок» (8 кл, класні керівники), «Божевілля з моєї вини» (9 кл, класні керівники), «Зроби свій вибір на користь здоров’я» (10-11 кл, класні керівники), «СНІД! Не залишимось байдужими!» (5-11 кл, класні керівники), «Ні, тютюнопалінню!» (5-11 кл, класні керівники);

· тренінг з елементами гри для учнів 5-х, 6-х класів «Чи знаєш ти правила здорового способу життя» (Ященко М. І.);

· інформаційна блискавка для учнів 7-х класів «Твоє життя – твій вибір» (Шафорост А. В.);

· Акція «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом( вчителі основ здоров’я).

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом навчального року класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в НВК працювали класні керівники, педагог-організатор, соціальний педагог, психолог, заступник директора з виховної роботи.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, разом із соціальним педагогом, заступником директора з виховної роботи обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі, проводять роботу з учнями з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни.

НВК взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю. Батьківські громади надають посильну допомогу навчальному закладу в озелененні класних кабінетів, ремонті та методичному забезпеченні класних кімнат. Також батьківські колективи сприяють у проведенні родинних свят, конкурсів, організації екскурсій.

Протягом навчального року проводяться батьківські збори, засідання голів батьківських громад, де розглядаються наступні питання:

1. Аналіз роботи за минулий рік, формування позитивних тенденцій розвитку.

2. Забезпечення співпраці НВК, сім’ї та громадськості.

3. Адаптація учнів перших класів до навчання у школі.

4. Моніторинг стану здоров’я учнів. Ухвалення порад та пропозицій щодо здорового способу життя учнів.

5. Про організацію харчування учнів. Харчування учнів 1-11 класів пільгової категорії.

6. Про єдині вимоги для учнів.

7. Аналіз успішності, поведінка та відвідування учнями навчальних занять.

8. Профілактика дитячого травматизму, бездоглядності та безпритульності учнів закладу.

9. Попередження правопорушень серед школярів.

10. Про інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії торгівлі людьми.

11. Участь батьківської громадськості в організації та проведенні Новорічних свят.

12. Організація роботи щодо правового виховання у навчальному році.

13. Організація роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

14. Про партнерство НВК і сім’ї заради творчого освітнього та виховного розвитку дитини.

15. Особливості здачі ЗНО та ДПА у навчальному році.

Значна увага приділяється створенню належних умов для навчання учнів соціальних категорій. Проводилося обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей-інвалідів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, традиційні доброчинні акції з покращення матеріального становища та надання посильної допомоги дітям пільгових категорій.

Проаналізувавши роботу навчального закладу, слід зазначити, що всі учні НВК були задіяні в навчально-виховному процесі,значна частина залучена до роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та позашкільної роботи. Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян-патріотів України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.

Практичним психологом проводилась робота відповідно до Законів України за напрямками:

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форми);

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форми);

- психологічна просвіта,;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу; власного плану діяльності.

Основні завдання :

1. Участь у реалізації Державних та просвітницьких программ.

2. Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

3.Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; профілактика емоційного вигорання вчителів; вивчення особливостей педагогічної діяльності; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації).

4.Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

5.Психологічний супровід розвитку обдарованих учнів і учнів гімназії.

6.Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами.

Пріоритетний напрямок роботи практичного психолога направленість на здоровий спосіб життя, життя без насильства, підвищення стресостійкості школярів, психологічний супровід обдарованих дітей, корекційно-розвивальна робота з дітьми, які навчаються в інклюзивному класі.

Робота з метою реалізації програм здійснювалася згідно річних планів.

Протягом навчальних років практичним психологом здійснювалась психологічна діагностика учнівської молоді, з метою отримання інформації для створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини. Проводилась діагностика для контролю за адаптацією учнів 5 класів (визначення типу темпераменту, самооцінки, рівня тривожності, оцінка рівня адаптації, соціометрія, а також додаткове тестування учнів, які мали ознаки дезадаптації).

Одним із напрямків роботи практичного психолога було визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання.

Виявлення обдарованих учнів шляхом психодіагностики, спостереження, вивчення продуктів творчої діяльності проводилися у 4 етапи та мали мету:

1) допомогти дитині. усвідомити себе, посилити сильні сторони особистості, відкоригувати їх слабкі сторони та компенсувати слабкі сторони за рахунок розвитку сильних сторін.

2) створити умови мобілізації особистісних ресурсів (психологічна мобілізація) — допомогти створити себе.

З учнями 9-11 класів проводилась профорієнтаційна робота для виявлення своїх професійних здібностей та нахилів.

Проводились діагностичні заміри з вивчення причин низької навчальної результативності учнів, діагностика вчителів по проблемі над якою працював навчальний заклад. Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах , виступів перед учнями та батьками.

За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.

Проведено бесіди, заняття та тренінгі: «Знайомство», «Пізнаємо й творимо себе», ігри «Пам'ять, увага. мислення», «Розвиток творчих здібностей», «Дієта радості», «Спілкуватися-це здорово!» для 5 кл., «Конструктивне вирішення конфлікту», «Майстерня успіху», «Здоров’я – дорожче за золото», «Що прикрашає людину?» для 6 кл., «Розвиток уваги та мислення», «Тренінг розвитку мислення», «Тренінг розвитку моральних почуттів», «Лідер і лідерство», «Як обминути лихо?(профіл. торгівлі людьми)», «Плітки…що з цим робити?» для 7-8 кл., «Вибір професії-крок до життєвого успіху», «Що ти знаєш про СНІД?», «Я це зможу!», «Самовизначення», «Кохання як засада подружнього життя», «Вплив реклами на свідомість», «Запобігання участі підлітків у сектах», «Основи таймменеджменту», « Наркоманія- чума 21 ст.», «Як легко скласти іспити» для 9-11 кл.

Проводяться відповідно до індивідуальних потреб корекційно-розвивальні заняття з дітьми, які навчаються в інклюзивних класах.

У вигляді навчальної діяльності проводяться урок «Психологія» 11 кл. та гурток «Рівний-рівному» ( програма спрямована на здоровий спосіб життя та життя без насильства).

Для учнів, педагогів і батьків були проведені індивідуальні та

групові (лекторії) консультації за їхнім власним запитом, а також згідно річного плану і за індивідуальним запитом (на зборах, педрадах, консиліумах, семінарах).

Постійно поповнювалася та змінювалась інформація на стенді «Вісник соціально-психологічної служби» для учнів, батьків, педагогів, кабінет поповнювався методичними матеріалами, бланками, картками, МАК, літературою, фаховими журналами.

Соціальний педагог Деснянського НВК забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей в системі освіти, сприяє взаємодії навчального акладу, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Перед соціальним педагогом школи поставлені завдання:

- забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

- формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

- створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту;

- надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і підтримки;

- вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних знань;

- представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади.

В своїй роботі користується наступними нормативно-правовими документами:

-Закон України «Про освіту» (від 23.03.1996р.№100а/96-ВР зі змінами і доповненнями);

-Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558- ІІІ від 21.06.2001р.);

-Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);

-Закон України «Про попередження насильства в сім'ї » (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);

-Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.03.2001р.)

- лист МОН України «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та прірітетні напрями діяльності у 2017-2018 н.р.» (від 28.07.2017 р. №1/9-414)

-посадова інструкція соціального педагога;

-етичний кодекс соціального педагога та інші.

Основною метою роботи соціального педагога в період є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надання їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

Протягом звітного періоду соціальний педагог працював над проблемою «Профілактика насильства та жорстокості в учнівському середовищі».

Діяльність проводилась за такими напрямками :

- діагностична ;

- прогностична:

- консультаційна;

- соціально – перетворювальна;

- профілактична;

- навчальна діяльність;

- організаційно – методична;

- зв’язки з громадськістю.

На початку кожного навчального року СП разом з класоводами та класними керівниками складає соціальні паспорти класів та школи. Під час проведення індивідульних бесід з класними керівниками та директором школи , визначались діти, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога. З метою спостереження та виокремлення проблем у поведінці учнів соціальним педагогом відвідувались уроки, проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінку на уроках, перервах, позаурочний час.

З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

- « Скажемо: СТОП ! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму» ( 9 – 11 класи)»;

- «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД ?» ( 10-11 класи )

- «Шкідливість куріння» з елементом анкетування «Тютюн здоров’ю не товариш» ( 6 клас )

- «Загроза наркотиків» ( 9-11 класи);

- «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі ?» ( 5 – 6 класи);

- «Пірсінг та татуювання» ( 7 клас);

- «Шлях до справжнього кохання» ( 8-11 класи) . Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків та інші

З метою згуртування учнівського колективу були проведені бесіди на тему:

- «Дружба в житті людини» ( 4 клас);

- «Справжній лідер – хто він ?» ( 3 клас);

- «Порядна дитина, яка вона ?» ( 1 клас).

- «Права дитини» ( 6 клас);

- «Скажи насильству в сім’ї та школі - Ні!» ( 5-11 класи ).

Щотижнево проводиться операція «Ні! – палінню » . Під час перевірки виявляються діти схильні до паління, з ними проводяться індивідуальна та групова робота. Під час операції «Урок», соціальний педагог виявляє учнів, які запізнюються на заняття , не з’являються на урок. Багаторічна робота дала позитивний результат. Відмічається зменшення спізнень і прогулів уроків учнями. Постійно ведеться роз’яснювальна робота серед учнів.

Індивідуальні та групові консультації соціальним педагогом проводились на таку тематику:

- проблема навчання та виховання учнів (педагогічні працівники);

- труднощі у спілкуванні з однолітками (учні);

- проблеми з дисципліною та відвідуванням учнями уроків (педагогічні працівники, учні, батьки);

- труднощі у спілкуванні з батьками (учні, батьки);

- сімейні конфлікти (учні, батьки).

Велика увага приділяється роботі з батьками. Тематика виступів на батьківських зборах народжується із проблем, які треба вирішити в тандемі з батьками, заручитися їх підтримкою і допомогою. Наприклад : «Допомога сім’ї у адаптації дитини до школи», «Відповідальність за виховання дитини та недопустимість будь – яких форм насильтства», «Взаємодія школи та сімї’», «Запобігання насильству над дітьми» і т.д.

З педагогами : індивідуальні консультації «За результатами соціально – психологічних досліджень»; з приводу дітей з проявами девіантної поведінки та учнів соціально - незахищених категорій; групові консультації з учителями « Ефективна взаємодія учителя і учнів», «Складні проблеми: насильство у сім’ї», психолого-педагогічний консіліум з питання «Адаптованість учнів 5-х класів до навчання в школі»; психолого-педагогічний семінар для вчителів «Профілактика професійного вигорання» (заняття з елементами тренінгу).

Зв’язки з громадськістю :

- співпраця з соціальною службою селища ;

- відвідування учнів вдома та складання актів обстеження;

- співпраця з дільничним інспектором;

- з керівниками гуртків, щодо відвідування гуртків учнями;

- співпраця з організацією «Грім» м. Козелець;

- співпраця з районною службою зайнятості, участь в конкурсах.

В Деснянському НВК створено орган учнівського самоврядування – учнівський парламент, який має президента та його заступника, структурні підрозділи – міністерства, що працюють за напрямками науки, внутрішніх справ учнівської громади, культури та спорту. Членами парламенту є учні 5-11-х класів, по 2 від кожного класу. Парламент має власний річний план, в реалізації якого тісно співпрацює з педагогічним колективом. Вищим органом учнівського самоврядування є конференція здобувачів освіти Деснянського НВК. Парламент забезпечений окремою кімнатою, комп’ютерною технікою, підключеною до мережі інтернет, меблями і необхідними матеріалами. Члени парламенту є волонтерами в пришкільному оздоровчому таборі «Патріот» початкової школи.

Для адміністрації закладу, і для інших учасників освітнього процесу важлива результативність навчання при отриманні документа про освіту. Індикаторами цього є державна підсумкова атестація, загальнонаціональне оцінювання і вступ до вищих навчальних закладів.

За результатами ЗНО серед закладів загальної середньої освіти області Деснянський НВК знаходився: у 2018 році ми знаходились на 24 місці серед 323 шкіл області, а в Україні на 1546 місці із приблизно 11000 шкіл, у 2019 році- 32 місце в області,в Україні- 2133 місце.

Результати вступу випускників НВК:

Рік Кількість учнів ВУЗ Бюд. Контр. % вступу до ВУЗ Коледж Бюд. Контр. ПТУ Бюд. Контр. Працюють
2017-2018 55 49 21 б 89% 3 0 б 1 0 б 2
28 к 3 к 1 к
Двоє дітей не вступало
2018-2019 65 60 27 б 92% 2 1 б 0 2
33 к 1 к

1 дитина хворіє ( Савчук Дарія)

НВК має дружні зв’язки і угоди про співпрацю з :

1) Чернігівським національним технологічним університетом;

2) Київським Національним авіаційним університетом;

3) Інститутом журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка;

4) Київським кооперативним інститутом бізнесу і права;

5) Київським міжнародним університетом;

6) Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут»;

7) Комунальними позашкільними навчальними закладами «Чернігівська і Київська Малі академії наук учнівської молоді»;

8) Остерською гімназією;

9) Комунальним закладом освіти «Навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1-Покровська гімназія», Покровської селищної ради Дніпропетровської області;

10) 169 НЦ.

Такі відносини дають нам не тільки орієнтувати випускників на пільговий вступ до певних закладів чи певні спеціальності, а надають можливість до методичної, технологічної і інформаційної співпраці з викладачами і науковцями вищого рівня.

Додержання вимог щодо забезпечення та нешкідливих умов праці та навчання здобувачів освіти здійснюється згідно ст.27 та ст.68 Конституції України, ст. 51п.1 та ст.57п.1 Закону України «Про освіту»; ст..22 п.1 Закону України «Про загальну середню освіту»; Закону України «Про охорону праці»; Закону «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону України»; Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими та нормативними документами про охорону праці.

На виконання цих нормативних актів в закладі проводиться робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці, створено службу з охорони праці, призначено відповідальних Паньок В.П., Рекуна В.М. Питання знаходяться на постійному контролі адміністрації НВК.

В закладі розглянуті на загальних зборах трудового колективу і затверджені наказом по НВК правила внутрішнього трудового розпорядку, режим роботи навчального закладу, структура навчального року. Також на основі типового положення розроблено і затверджено положення про службу охорони праці і техніки безпеки Опорного закладу.

У колективному договорі встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально - економічних відносин, зокрема: режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, умов і охорони праці.

Адміністрація НВК проходила планове навчання з охорони праці в Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Чернігівської області.

В закладі на початку кожного навчального року видається наказ «Про організацію роботи і ведення охорони праці». Розробляються згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці і затверджуються відповідним наказом, реєструються у окремому журналі інструкції працівників з охорони праці та посадові інструкції працівників.

Щороку Опорний заклад отримує акт перевірки готовності закладу до нового навчального року відповідно до рішення спеціальної комісії, та видає акти – дозволи на готовність кабінетів до роботи у навчальному році та наказ про « Про підготовку Деснянського НВК до нового навчального року».

Особою, відповідальною за охорону праці, проводяться відповідні інструктажі: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий, інструктаж на робочому місці. Інструктажі реєструється у відповідних журналах.

Всі працівники закладу до кінця серпня поточного року проходять обов’язковий медичний огляд. Особи, які прийняті на роботу в навчальний період, проходять медогляд до виходу на роботу. Учні за результатами медогляду поділяються на групи здоров’я на уроках фізичної культури і хореографії. Листи поділу на групи знаходяться в класному журналі, у вчителя фізкультури і медичної сестри. Два рази на навчальний семестр класні керівники і класоводи уточнюють відповідність стану дитини за медичною довідкою до певної групи здоров’я.

Санітарний стан в закладі підтримується відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001 року.

В закладі розроблено і затверджено план евакуації на випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, який розміщений на кожному поверсі. Два рази на рік проводяться навчання по його виконанню.

Також в кабінетах і коридорах розміщено попереджувальні, інформуючи написи: 220 вольт, електрощитові, небезпечно для життя, запасний вихід, вогнегасник, пожежний кран, гідрант.

В заклад закуплено 30 вогнегасників, 5 пожежних сокір, 5 багрів.

В коридорах оформлено куточки цивільного захисту, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, електробезпеки,поводження на воді, льоду,особистої гігієни та правильного харчування.

В Деснянському НВК створена комісія з питань надзвичайних ситуацій, розроблений план основних заходів цивільного захисту, затверджено Положення про формування цивільного захисту, проводяться заняття з питань цивільного захисту, які фіксуються у спеціальному журналі.

Діяльність із пожежної та цивільної безпеки регламентується наказом «Про організацію охорони праці», «Про заборону тютюнопаління в Деснянському НВК», «Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки».

Послуги з організації харчування здобувачів освіти Деснянського НВК і його філії надаються ТОВ «Шкільний сервіс». Орієнтовне двотижневе меню погоджено начальником Козелецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та затверджене директором ТОВ «Шкільний сервіс».

Контроль за організацією харчування здійснюється відповідно до наказів «Про організацію харчування у І семестрі в Деснянському НВК та Морівській філії», «Про організацію харчування в Деснянському НВК та Морівській філії в ІІ семестрі 2018-2019 н.р.».

Асортимент буфету контролюється відповідно до додатку 9 Державних санітарних норм і правил.

Регулярно допомогу в контролі якості харчування надає батьківська громада закладу.

Навчальні кабінети Деснянського НВК в більшості підтримуються і ремонтуються за підтримки батьківських громад класів, які до них приписані. Загальні приміщення, технічні, спортмайданчики та вільні від класів навчальні кабінети ремонтуються за рахунок розпорядника коштів.

За звітній період в закладі:

1) виконана санітарна вирубка аварійних і засохлих дерев на території закладу;

2) встановлено на території урни для сміття;

3) відремонтовано технологічну майстерню;

4) забезпечено ноутбуками хореографа, психолога, педагога – організатора, майстерню, парламентську кімнату;

5) відремонтовано бібліотеку і фондову кімнату;

6) встановлено два бойлери підігріву води;

7) створено костюмерну кімнату;

8) відремонтовано холл на вході в корпус № 1 і № 2, холл в початковій школі і біля їдальні;

9) відремонтовано і встановлено крісла в холі початкової школи та коридорах корпусу № 1;

10) відновлено водопостачання в кабінетах початкової школи;

11) відновлено роботу і відремонтовано туалет для вчителів в початковій школі;

12) створено профспілкову кімнату;

13) відремонтовано медичний кабінет;

14) відремонтовано спортивну і спортивно-хореографічну кімнату;

15) пофарбовано підлогу великого спортивного залу;

16) холл початкової школи облаштовано сучасними інформаційними стендами «Права та обов’язки учнів», «Особиста безпека», «Пожежна безпека», « Правила безпеки на дорогах», «Державні і народні символи України», «Розклад занять», «Відмінники освіти», «Шкільний вісник», «Поради логопеда», «Наша школа – наш дім» та інші.

17) коридори старшої школи облаштовано стендами «Державні символи України», «Розклад уроків», «Правила гігієни», «Острівець здоров’я», комплект стендів «Українське воїнство – історичний шлях».

18) реконструйовано освітлення великого спортивного залу;

19) ремонт і переобладнання електромереж в навчальних кабінетах;

20) відремонтовано кабінет іноземної мови в початковій школі;

21) створено кабінет інформатики в початковій школі.

Всі мережі і комунікації закладу підтримуються в належному стані.

На закінчення відмічаю основні пріоритети і перспективи розвитку Деснянського навчально- виховного комплексу на майбутнє:

1) надання якісних освітніх послуг;

2) наполеглива робота над реалізацією проблеми закладу, через участь у Всеукраїнських проектах та згідно Концепції Нової Української школи;

3) формування ключових компетентностей у здобувачів освіти під час освітнього процесу, які сприятимуть формуванню відповідального громадянина, що поважає права людини, вміє критично мислити, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу, а також розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

4) тісна співпраця з відділом освіти, Деснянською селищною радою та 169 навчальним центром;

5) створення кабінету медіа грамотності (Медіацентру);

6) створення учнівської лабораторії «Енштейн»;

7) створення учительських та дитячих проектів з формування громадянської компетентності;

8) випуск збірника вправ з формування громадянської відповідальності (із досвіду вчителів);

9) співпраця з навчальними закладами ОТГ через проведення спільних заходів;

10) відновлення участі команди КМІД в інтелектуальних конкурсах через співпрацю з іншими навчальними закладами.

Фінансово-господарська перспектива розвитку закладу:

1) встановлення системи зовнішнього відео спостереження;

2) встановлення спортивного майданчика із штучним покриттям (42*22 м) і зовнішнього освітлення навколо нього;

3) встановлення металопластикових дверей в початковій школі;

4) ремонт їдальні;

5) ремонт коридорів Деснянського НВК (в сучасному стилі);

6) заміна линолеуму на плитку на другому поверсі корпусу № 2;

7) ремонт спортивних роздягалень;

8) ремонт стрілецького тиру;

9) ремонт методичного кабінету;

10) ремонт кабінету хореографії;

11) ремонт сходових прольотів вище третього поверха;

12) облаштування учительської кімнати в початковій школі;

13) встановлення в холлах LED – телевізорів для інформаційних повідомлень і проведення заходів;

14) заміна всіх застарілих вікон на склопакети;

15) облаштування в НВК тренажерного залу;

16) будівництво в опорному закладі спортивного залу ангарного типу;

17) заміна пожежних гідрантів і перезарядка вогнегасників.

Об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін є запорукою успіху в освітньому процесі і розвитку навчального закладу вцілому.

Кiлькiсть переглядiв: 781

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 17 Травня 2021

Цей сайт безкоштовний!