ПЛАН РОБОТИ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
НА 2019 - 2020 навчальний рік

Вступ

Психологічна служба Деснянського НВК складається з соціального педагога Якубенко Ірини Анатоліївни та практичного психолога Фатєєвої Марини Віталіївни

Річний план роботи соціального педагога Деснянського НВК складений на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної Декларації прав людини, «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОУ від 02.08.2001р. №1/9-272), Положення «Про психологічну службу», Постанови «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, та інших нормативно-правових документів, які охоплюють питання планування роботи соціально-психологічної служби.

І. Аналітична частина

Соціальний педагог Деснянського НВК у 2018 – 2019 н. р. працювала над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації та адаптації учнів НВК, профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі , а також розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина, формуванні в учнів уміння допомагати ближнім (розвиток волонтерських якостей).

Для досягнення позитивних результатів у своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

ІІ. Цілепокладаюча частина

ІІІ. Змістова частина

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти Термін проведення Де і з ким проводиться Відмітка про виконання
1. Діагностика
1.1. Вивчення особливостей поведінки учнів девіантної поведінки («групи ризику»): - спостереження (відвідування уроків) - бесіди - анкетування «Взаємини підлітка з класом», «Моє дозвілля» «Вивчення звичок підлітка» Протягом року Учні НВК
1.2. Профілактичні бесіди з учнями з метою виявлення ознак дезадаптації. За запитом адміністрації закладу
1.3. Робота з сім’ями СЖО (спостереження, бесіди, відвідування за місцем проживання). Протягом року
1.4. Вичення рівня адаптації учнів 1-х класів до навчання (спостереження на уроках та перервах, ігри під час перерв) Вересень-жовтень учні 1– х кл
1.5. Вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів при переході з молодшої ланки до середньої («Соціометрія») Вересень-жовтень учні 5 – х кл
1.6. Проведення діагностики професійних нахилів учнiв 9-10 класів (Тест «Ваші інтереси» Лютий учні 9 – 10 кл
1.7. Вивчення можливої схильності учнів до шкідливих звичок (анкетування) Грудень учні НВК
1.8. Вхідне анкетування щодо обізнаності старшокласників з питань протидії торгівлі людьми Листопад учні 7 – 8 кл
1.9. Перегляд та обговорення навчального фільму «Життя на повну силу» Листопад учні 9 – 11 кл
1.10. Вихідне анкетування щодо обізнаності старшокласників з питань протидії торгівлі людьми Листопад Учні 7 – 8 кл
1.11. Групове діагностування: - опитувальник Басса-Дарки. - тест шкільної тривожності за Філліпсом Жовтень-листопад
2. Профілактика
2.1. Здійснення контролю за відвідуванням занять учнями 1-11 класів вересень учні НВК
2.2. Заняття з елементами тренінгу для учнів 1-4 класів щодо попередження агресивності дітей молодшого шкільного віку вересень учні 1 - 4 кл
2.3. Участь в роботі Ради профілактики школи. Анкетування учнів 1-4 класів «Рівень адаптації в соціумі» вересень учні 1 – 4 кл
2.4. Заняття з елементами тренінгу для учнів 4-х класів «Яким я бачу своє майбутнє» Конкурс малюнків «Вгадай професію» жовтень учні 4 - кл
2.5. Заняття з елементами тренінгу для учнів 8-9-х класів на тему «Гендерні особливості взаєморозуміння» Виховна година для учнів 10-го класу «Профілактика саморуйнівної поведінки» жовтень учні 8-9-х кл учні 10 – х кл
2.6. Круглий стіл з класними керівниками на тему «Система роботи щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі» жовтень класні керівники
2.7. Заняття з елементами тренінгу для учнів 7-8-х класів «Варто бути чесним громадянином» Заняття з елементами тренінгу для учнів 5-6-х класів «Умій дружити» листопад учні 7-8-х кл учні 5-6-х кл
2.8. Анкетування учнів 9-11-х класів «Вивчення рівня соціалізації старшокласників» листопад учні 9-11-х кл
2.9. В рамках місячника правового та превентивного виховання: Заняття з елементами тренінгу для учнів 3-4-х класів «Я і мої однолітки» Заняття з елементами тренінгу для учнів 5-8-х класів «Що таке жорстока поведінка» Відеолекторій для учнів 9-11-х класів «Ти і поліція» Зустрічі з працівниками Головного управління національної поліції для учнів 9-10-х класів «Я вмію себе захистити» листопад учні НВК
2.10. Проведення профілактичних заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом грудень учні НВК
2.11. Зустріч з представниками ювенальної юстиції для учнів 11-го класу на тему «На терезах Феміди» грудень учні 11 – х кл
2.12. Заняття з елементами тренінгу для учнів 9-х класів «Як не помилитися у виборі професії » грудень учні 9 – х кл
2.13. Проведення для учнів 9-11 класу відео лекторію з елементами бесіди «Насильство та кримінальна відповідальність», «Булінг – мовчати не треба», Відеолекторій для учнів 11-го класу «Небезпечна гра» Індивідуальні бесіди з батьками на тему: «Виховання без насильства», «Повага до особистості дитини – основа відповідального батьківства грудень учні 9 – 11 кл
2.14. Проведення бесіди із учнями 11-го класу «Як це бути студентом?» Бесіда з батьками учнів, які перебувають на внутрішкільному контролі на тему: «Виховання дитини: як вибрати оптимальний стиль?» січень учні 11 - кл
2.15. Відеолекторій для учнів 2-х класів «Це не сон» січень учні 2 – х кл
2.16. Профілактичні заняття з елементами тренінгу за запитом класних керівників Протягом року
2.17. Заняття з елементами тренінгу для учнів 5-8-х класів «Безпечний інтернет» лютий учні 5 – 8 кл
2.18. Заняття з елементами тренінгу для учнів 9-х класів «Критерії вибору професії» лютий учні 9 – х кл
2.19. Заняття з елементами тренінгу для учнів 2-3-х класів «Гендерні стереотипи» лютий учні 2-3-х кл
2.20. Заняття з елементами тренінгу для учнів початкової школи на тему «Права та обов’язки дитини» березень учні 3 – 4 кл
Створення з учнями 1—4 класів проекту «Світ професій» березень учні 1 – 4 кл
2.21. Круглий стіл для учнів 5-8-х класів на тему: «Фізичне і психічне здоров’я підлітка. Що йому загрожує?» учні 5 – 8 кл
2.22. Заняття з елементом тренінгу для учнів 9,11-х класів на тему: «Хочу» = «Можу» = «Треба» березень учні 9 – 11 кл
2.23. Бесіда з батьками, щодо відповідальності за недотримання своїх батьківських обов’язків «Батьківська роль. Становище зобов’язує» березень батьки учнів НВК
2.24. Інформаційна лекція для учнів 3-4-х класів «Правовий букварик» квітень учні 3 – 4 кл
2.25. Бесіди з батьками з питань запобігання неуспішності, пропусків занять без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам дітей квітень батьки учнів НВК
2.26. Проведення заходів в рамках тижня психологічної служби школи: квітень
3. Навчальна діяльність
3.1. Факультатив «Психологія спілкування» Протягом року учні 8 – Г кл
4. Консультування
4.1 Індивідуальне консультування:
4.1.1 Індивідуальні консультації з учнями, батьками (опікунами), педагогічними працівниками з питань адаптації дітей, адиктивної та девіантної поведінки, з питань соціально-правового захисту дітей пільгових категорій та ін. Протягом навчального року, за запитом
4.1.2 Надання методичної допомоги вчителям з проблеми - учень «групи ризику»; «дитина, що перебуває в складних життєвих обставинах. Протягом року
4.2 Групове консультування:
4.2.1 Допомога в організації та проведенні батьківських зборів. Протягом навчального року, за запитом
4.2.2 Забезпечення дітей пільгових категорій інформацією з організації дозвілля та пільг. Протягом року
5. Зв'язки з громадськістю
5.1. Співпраця зі службою у справах дітей, службою у справах сім’ї та молоді, дітей та молоді, відділом поліції у справах дітей. Протягом року
5.2. Проводити контроль забезпеченостi умов проживання та навчання дiтей у сiм’ях, що потребують підвищеної уваги Протягом року
5.3. Обстеження матерiально-побутових умов дiтей- сирiт, дiтей з багатодiтних сiмей. Складання актів обстеження. 2 рази на рік
5.4. Співпраця з шкільним педіатром, психологом, членами міської психолого-медико-педагогічної консультації щодо створення оптимальних психо-соціальних умов для дітей, що потребують особливої уваги Протягом року
6. Просвіта
6.1. Проведення просвітницьких заходів, спрямованих: - на профілактику торгівлі людьми (перегляд відеофільму, вхідне та вихідне анкетування) - з попередження насильства в сім’ї (лекція, відеофільм) - на профілактику ВІЛ/Сніду в Україні (лекція, перегляд відеофільму) - пропаганду здорового способу життя Жовтень Листопад Грудень Квітень 8 – Г кл
6.2. Проведення тематичних декад здоров’я з метою формування в учнів здорового способу життя Квітень
6.3. Психолого–педагогічний семінар: «Толерантність». Лютий
6.4. Проведення бесід та виховних годин щодо толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами. Згідно з графіком виховних годин по класам
6.5. Виступ на батьківських зборах з актуальних проблем захисту прав дитини. За запитом
6.6. Організація виставки в бібліотеці, оформлення стендів з профілактики проявів булінгу та прав людини серед учнів ІІ семестр
7. Інше
7.1. Співпраця зі службою у справах дітей, службою у справах сім’ї та молоді, дітей та молоді, ювенальними інспекторами у справах дітей. Протягом року
7.2 Проводити контроль забезпеченостi умов проживання та навчання дiтей у сiм’ях, що потребують підвищеної уваги Протягом року
7.4 Співпраця з медсестрою НВК, психологом, членами психолого-медико-педагогічної консультації щодо створення оптимальних психо-соціальних умов для дітей, що потребують особливої уваги Протягом року

Соціальний педагог НВК Якубенко І.А.


ПЛАН РОБОТИ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
НА 2016 - 2017 навчальний рік

№ з/п Зміст роботи Термін проведення Цільова група Відповідальні
ДІАГНОСТИЧНІ ЗАХОДИ
1. Складання соціального паспорту гімназії Вересень Учні гімназії Соціальний педагог
2. Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду учнів 5-х класів Вересень, травень Учні 5-х класів Соціальний педагог
3. Формування бази даних дітей пільгових категорій Вересень, протягом року Учні пільгового контингенту Соціальний педагог, класні керівники
4. Діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, наркоманія, алкоголізм) Жовтень – листопад Учні середніх класів Соціальний педагог
5. Визначення обізнаності аудиторії з проблеми торгівлі людьми (анкета «Торгівля людьми») Квітень Учні 9 – 11 класів Соціальний педагог
6. Діагностика професійних інтересів учнів 9, 11 класів Лютий Учні 9, 11 класів Соціальний педагог
7. Дослідження схильностей та інтересів у учнів 7-х, 8-х класів для організації допрофільної освіти Березень Учні 7 – 8 класів Соціальний педагог
8. Дослідження та попередження правопорушень серед старшокласників Січень – лютий Учні 9 – 11 класів Соціальний педагог
9. Соціально-педагогічне дослідження за запитом адміністрації Протягом року
ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ ДИТИНСТВА
1. Оформлення пакету документів для банку даних на дітей пільгового контингенту Вересень Підопічні учні Соціальний педагог
2. Створення банку даних про неповні сім’ї Вересень Учні пільгових категорій Соціальний педагог
3. Вивчення соціально-побутових умов дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування Вересень – січень Підопічні учні Соціальний педагог
4. Визначення соціально-побутових умов життя дітей-сиріт, соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб; Протягом року Батьки Соціальний педагог
5. Вивчення соціально-побутових умов життя сімей, що опинилися в складних життєвих умовах, та дітей «групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб. Протягом року Батьки Соціальний педагог
6. Контроль медичного огляду дітей, які знаходяться під опікою Вересень – січень Діти пільгових категорій Соціальний педагог
7. Організація участі дітей, які знаходяться під опікою, інвалідів, із багатодітних, малозабезпечених сімей:
  • Новорічних, Різдвяних святах
  • Міжнародному дню інвалідів;
  • Дню захисту дітей;
Грудень Жовтень червень Учні 5-11 класів Соціальний педагог
8. Сприяння у наданні матеріальної допомоги інвалідам, малозабезпеченим, багатодітним сім’ям Протягом року Учні 5 -11 класів Соціальний педагог
9. Співбесіди з опікунами – оформлення звітів опікунів Грудень Опікуни Соціальний педагог
10. Про соціальний захист дітей пільгових категорій Травень-грудень За планом Соціальний педагог
КОНСУЛЬТАТИВНІ ЗАХОДИ
1. Проведення групових та індивідуальних консультацій для учнів Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
2. Консультативна робота за потребою учнів Постійно Учні гімназії Соціальній пед агог
3. Допомога у професійному самовизначенні лютий Учні 9 та 11 класів Соціальний педагог
2. Проведення групових та індивідуальних консультацій для батьків Протягом року Батьки Соціальний педагог
3. Проведення групових та індивідуальних консультацій для вчителів Протягом року Вчителі Соціальний педагог
4. Консультативна підтримка дітей позбавлених батьківського піклування та їх опікунів Протягом року Діти позбавлені батьківського піклування та їх опікуни Соціальний педагог
5. Батьківські збори для батьків з проблеми насильства в сім'ї Жовтень Батьки учнів Соціальний педагог
6. Консультування учнів 9-х класів з питань професійного самовизначення Лютий Учні 9-х класів Соціальний педагог
7. Консультування учнів 11-х класів з питань професійного самовизначення Березень Учні 11-х класів Соціальний педагог
8. Консультативна робота за потребою учнів Постійно Учні гімназії Соціальний педагог
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
1. Залучення організацій та установ, з якими співпрацює соціальний педагог Протягом року Залучені організації Соціальний педагог
2. Супровід дітей та учнівської молоді Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
3. Проведення просвітницьких заходів Протягом року Учні, батьки, вчителі Соціальний педагог
4. Індивідуальна робота з різними групами дітей Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
5. Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками /опікунами Протягом року Учні, батьки/опікуни Соціальний педагог
6. Виховні години з учнями Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ
1. Профілактика тютюнопаління, наркоманії серед учнів Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
2. Профілактика і надання соціально-педагогічної допомоги дітям, які потерпають від насильства в родині і поза нею Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
3. Формування в підлітків навичок здорового способу життя, негативного ставлення до наркотичних речовин, алкоголю, паління Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
4. Інформаційна зустріч з лікарем амбулаторії для учнів 9-11 класів Грудень Учні 9-11 класів Соціальний педагог
5. Виховні години,лекції, бесіди на різну тематику Протягом року Учні гімназії Соціальний педагог
СОЦІАЛЬНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ЗАХОДИ
1. Індивідуальна соціально-перетворювальна робота з учнями схильними до асоціальної поведінки, через проведення виховних просвітницьких заходів Протягом року Учні 5-11 класів Соціальний педагог
2. Розвивальна та соціально-перетворювальна робота з розвитку навичок успішного спілкування серед учнів середніх класів Протягом року Учні середніх класів Соціальний педагог
3. Організація групової роботи по боротьбі з торгівлею людьми, ознайомлення учнів з основними правовими актами в галузі захисту прав людини Квітень Учні 10-11 класів Соціальний педагог
4. Здійснення соціально-педагогічного патронажу дітей пільгових категорій Протягом року Діти пільгових категорій Соціальний педагог
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1. Планування роботи на рік, семестр, місяць, погодження планів Протягом року Соціальний педагог
2. Оновлення соціального паспорту школи, класів Вересень – жовтень Соціальний педагог
3. Складання методичних рекомендацій для батьків Протягом року Соціальний педагог
4. Добір соціально-педагогічного інструментарію Постійно Соціальний педагог
5. Обробка результатів соціально-педагогічних досліджень Постійно Соціальний педагог
6. Робота з документами: опрацювання нормативно-правових актів, написання листів та ін. Протягом року Соціальний педагог
7. Робота по самопідготовці Протягом року Соціальний педагог
8. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, творчих групах Протягом року Соціальний педагог
9. Систематичне оформлення необхідної документації, журналів обліку роботи, ведення обліку дітей соціально вразливих категорій Протягом року Соціальний педагог
10 Оновлення банку даних обдарованих дітей Жовтень – грудень Учні гімназії Соціальний педагог
11. Підготовка до проведення виховних бесід, інтерактивних занять тощо. Протягом року Соціальний педагог
12. Зв’язки з працівниками: • Сектор молоді та спорту • Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді; • Службою у справах дітей Протягом року Працівники організацій Соціальний педагог
13. Організація роботи за запитом Протягом року Соціальний педагог
Кiлькiсть переглядiв: 1154

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 17 Травня 2021

Цей сайт безкоштовний!