1.Урочисте відкриття програми.
Березень 2016. м. Київ,
Міністерство освіти і науки України.
2.Тренінг з демократичного розвитку школи.
м. Киів, 4 дні - 07.03.2016 - 10.03.2016р.р.

Цілі:
провести навчання для директорів шкіл, іхніх заступників, учителів, батьків, а також представників місцевої влади;
сприяти налагодженню партнерських відносин між школами України.

3. Зустрічі / майстерні у школі №2
3 рази ( квітень - травень 2017р.р.)

Цілі :
провести навчання та консультації з учителями, батьками, учнями та представниками місцевої громади;
оцінити ситуацію та розробити план дій з розвитку дієвого демократичного врядування у гімназії, поглиблення державно - громадського управління гімназією, запровадження ОДГ / ОПЛ у навчально - виховний процес.

4. Підтримка шкільних проектів ( дистанційно і на місці) тренерами Всеукраїнської мережі
( квітень 2016 - травень 2017 р.р.)

Цілі:
сприяти запровадженню та відслідковувати системні зміни в школах; апробувати та доопрацювати модель розвитку культури демократії у школах України.

5.Координаційна зустріч Всеукраїнської мережі тренерів
( серпень 2016)

Цілі: підсумувати виконану роботу і спланувати подальшу діяльність.

6. Зустрічі /майстерні у школі №2 , 3 рази,
( вересень 2016 - травень 2017 р.р.)

Цілі :
започаткувати та підтримувати реалізацію проектів, націлених на здійснення демократичних перетворень у гімназії ( вересень 2016);
здійснювати моніторинг із поглиблення демократичної культури гімназії ( проміжний звіт у листопаді 2016р.);
провести заключну зустріч у гімназії й відзвітувати перед гімназійним колективом, батьками та місцевою громадою про результати проведеної роботи (середина травня 2017)

Всеукраїнська програма освіти

для демократичного громадянства і прав людини

«Демократична школа»

ПЛАН

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ
І ПРАВ ЛЮДИНИ

В ДЕСНЯНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ

ДЕСНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2016

Мета і завдання.

Загальні цілі.

1) Забезпечити демократичний розвиток та системні зміни середньої освіти в Деснянській гімназії;

2) Сприяти втіленню принципів Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та прав людини в гімназії;

3) Зміцнити суспільну єдність та взаєморозуміння між різними галузями і регіонами Деснянської територіальної громади.

Завдання.

1) Підтримати ініціативу гімназійної спільноти та територіальної громади, спрямованої на впровадження демократичних змін в гімназії;

2) Розробити, апробувати та оцінити модель розвитку культури демократії в гімназії;

3) Разом з Всеукраїнською мережею експертів з розвитку демократичного врядування в гімназії реалізувати ініціативи та здійснювати моніторинг демократичних змін в гімназії;

4) Організувати співпрацю зі школами інших регіонів України, зацікавлених спрямовувати спільні зусилля на розвиток демократичного врядування, демократичних структур та культури демократії в ЗНЗ.

5) В процесі реалізації програми освіти «Демократична школа», при досягненні позитивних результатів розвитку культури демократії в Деснянській гімназії, з 2017 року наступні п’ять років зробити її основою для науково – методичної проблеми гімназії.

План дій для демократичних змін в гімназії.

1. Сфера змін : Демократичне середовище і демократичне врядування.
Стандарт демократичної школи: 1.1.4. В гімназії усталені й діють процедури демократичного врядування.
Індикатори, які продемонструють досягнення результату. 1. Які демократичні цінності лежать в основі гімназійного врядування? Як це відображається на практиці? 2. Хто може ініціювати рішення, які стосуються різних сфер функціонування гімназії? Як це відбувається? 3. Чи виникла потреба внести зміни до гімназійних правил чи процедур упродовж останнього року? З яких причин? Хто їх ініціював? Як це відбувалося і які мало результати?
Заходи, що плануються провести для досягнення стандарту демократичної зміни. Якісні та кількісні результати, які планується досягнути цими заходами. Які результати сприятимуть встановленню стандарту демократичної школи.
1. Опрацювати і включити в нормативну базу гімназії Хартію Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та прав людини. 2. Провести тренінги з учнями щодо роботи в команді і виявлення лідерських якостей. 3. Провести демократичні вибори учнівського парламенту. 4. Забезпечити учнівський парламент матеріальною базою ( кімната, комп’ютер та ін..) 5. Розробити Концепцію Громадськоактивного Закладу. 1. Сформувати відповідальний та ініціативний учнівський парламент. 2. Налагодити партнерські зв’язки між учнями, вчителями і батьками в сфері управління життям гімназії. 3. Виховання соціальноактивного громадянина України. Дані результати сприятимуть підсиленню демократичних засад учнівського самоврядування і пере - форматування свідомості педагогів стосовно демократичних принципів і відносин в навчально – виховному процесі.
Стандарт демократичної школи : 1.1.5. В гімназії заохочують учнів створювати організації та групи за інтересами. Це сприяє демократизації процесу прийняття рішень в гімназії.
Індикатори, які продемонструють досягнення результату. 1. Якою була мета створення учнівської організації та групи за інтересами? 2. Які питання стосовно гімназійного життя вони можуть ініціювати до розгляду? 3. Які питання стосовно гімназійного життя вони ініціювали до розгляду впродовж останнього року?
Заходи, що планується провести для досягнення стандарту демократичної зміни. Якісні та кількісні результати, які планується досягнути цими заходами. Як ці результати сприятимуть встановленню стандарту демократичної школи.
1. Провести моніторинг серед учнів щодо створення груп за інтересами. 2. Мотивувати до створення молодіжних груп «Журналістський клуб» та «Молодіжна ліга майбутніх офіцерів» 3. Створити на базі учнівського самоврядування Міністерство суспільних зв’язків з метою співпраці з громадою селища і 169 НЦ. Компетентний, соціальноактивний, ініціативний випускник з демократичним мисленням. Дані результати сприятимуть і заохочуватимуть розвиток ініціативи в учнів і їхньої участі у прийнятті рішень загально гімназійного значення.
Стандарт демократичної школи: 1.1.7. Обмін публічною інформацією в гімназії прозорий, всі мають рівний доступ до інформації.
Індикатори, які продемонструють досягнення результату. 1. Яка інформація поширюється серед представників гімназійної спільноти? 2. Якими засобами поширюється інформація в гімназії? 3. Які медіа існують в гімназії? 4. Які канали зворотнього зв’язку існують в гімназії? 5. Які суб’єкти гімназійного життя використовують ці канали?
Заходи, що планується провести для досягнення стандарту демократичної зміни. Якісні та кількісні результати, які планується досягнути цими заходами. Як ці результати сприятимуть встановленню стандарту демократичної школи.
Створення Медіацентру із залученням учнівської ініціативної групи для організації інформаційного простору. Підтримка прямого і зворотнього зв’язку як всередині гімназії, так і в громаді. Інформація стає прозорою, доступною для всіх суб’єктів. Існують канали зворотнього зв’язку. Відбувається процес формування медіаграмотності.
Сфера змін: Гімназія інтегрувала принципи і підходи ОДГ / ОПЛ у зміст навчальної програми.
Стандарт демократичної школи: 2.1.1. Викладання ОДГ / ОПЛ у рамках окремого предмету.
Індикатори, які продемонструють досягнення результату. 1. В рамках якого окремого предмету викладається тематика ОДГ / ОПЛ ? 2. Які його компоненти та обсяги годин ? 3. В яких класах викладається цей предмет, для скількох осіб? 4. Хто розробляв програму викладання цього предмету – це програма офіційна чи авторська/ модифікована?
Заходи, що планується провести для досягнення стандарту демократичної зміни. Якісні та кількісні результати, які планується досягнути цими заходами. Як ці результати сприятимуть встановленню стандарту демократичної школи.
1. Включити до варіативної частини навчального плану курсів за вибором «Ми – громадяни України!» та «Громадська освіта» з використанням посібників демократичної освіти. 1. Включення до навчального плану за рахунок варіативної складової курсів за вибором : «Ми – громадяни України!» - 9 кл. 2. «Громадська освіта» - 11 кл. Викладання ОДГ / ОПЛ в рамках окремого предмету.
Стандарт демократичної школи : 2.1.2. Компонент ОДГ / ОПЛ включено до низки гімназійних предметів.
Індикатори, які продемонструють досягнення результату. 1. У програмі викладання яких предметів включена тематика ОДГ / ОПЛ ? 2. Скільки вчителів включають тематику ОДГ / ОПЛ у викладання свого предмету? Які предмети вони викладають? 3. На яких темах вчителі акцентують увагу? 4. На думку вчителів, які результати включення компоненту ОДГ / ОПЛ в низку предметів ?
Заходи, що планується провести для досягнення стандарту демократичної зміни. Якісні та кількісні результати, які планується досягнути цими заходами. Як ці результати сприятимуть встановленню стандарту демократичної школи.
1. Створення карти впровадження демократичних принципів і засад в навчальних предметах ( історія, людина і світ, географія, фізика, математика, основи здоров’я, укр.література, іноземна мова, правознавство та ін..) 2. Тренінги тренерів Демократичної школи, які впроваджують ОДГ / ОПЛ у своїх предметах. 3. Налагодження зв’язків з науковцями з метою надання науково – методичної допомоги. 1. Вчителі гімназії отримали базові знання з ОДГ / ОПЛ і використовують їх при викладанні своїх предметів. 2. Вдосконалення інтерактивних форм роботи під час впровадження ОДГ / ОПЛ в своїх уроках. Компонент ОДГ / ОПЛ включено до низки навчальних предметів.
Кiлькiсть переглядiв: 755

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 17 Травня 2021

Цей сайт безкоштовний!