ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Київ 01 березня 2016 року

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” (далі по тексту - Програма) в особі Христини Чушак, національного координатора Програми, яка діє на підставі Контракту № 16/4 від 21 січня 2016 р. - з одного боку, таДеснянської гімназії Деснянської селищної ради Чернігівської області (далі по тексту –Школа) в особі директора (заступника директора) Римарєва Костянтина Євгенійовича- з другого боку, що разом по тексту іменуються Сторони, а кожен окремо –Сторона, уклали цю Декларацію про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Програма реалізовується Європейським Центром ім.Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи з метою підтримки системних реформ у сфері середньої освіти в Україні.

1.2 Шляхом підписання цієї Декларації Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у напрямку поглиблення культури демократії у Школі шляхом підтримки подальшої демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища, а також сприяння організації навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства (далі по тексту - ОДГ/ОПЛ).

2. ПРЕДМЕТ ДЕКЛАРАЦІЇ

ПредметомДекларації є діяльність обох Сторін у спільному сприянні:

· підтримці демократичного розвитку та системних змін середньої освіти в Україні;

· втіленню принципів Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та прав людини в Україні;

· зміцненню суспільної єдності та взаєморозуміння між регіонами України.

3. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗгідноДекларації Сторони співпрацюватимуть у напрямках:

· посилення усвідомлення важливості та суті загальношкільного підходу й демократичного шкільного врядування командою Школи (адміністрація, педколектив, батьки та представники місцевої громади та(чи) органів місцевого самоврядування);

· розвитку компетентностей у сфері ОДГ/ОПЛ учительського й учнівського колективу Школи із залученням інших зацікавлених сторін, зокрема батьків та представників місцевої громади;

· оцінки ситуації та виявлення викликів у навчально-виховній роботі, які можна подолати шляхом реалізації ініціатив, що запроваджуватимуть демократичні зміни у межах загальношкільного підходу;

· індивідуалізованої допомоги при плануванні та запровадженні шкільних ініціатив з впровадження демократичних змін у школах-учасницях Програми тренерами Всеукраїнської мережі;

· підготовки та оприлюднення здобутків учасників Програми.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Сторони зобов’язуються в рамках власної компетенції та в межах повноважень, передбачених законодавством та іншими документами, що регулюють їхню діяльність, здійснювати наступне:

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” забезпечує:

· вступний тренінг з загальношкільного підходу, принципів демократичного шкільного врядування та основ ОДГ/ОПЛ у березні 2016 року;

· супровід підготованими Програмою тренерами-експертами, які допоможуть оцінити ситуацію в школі, скласти план дій для її покращення, посилити компетентності Школи у сфері ОДГ/ОПЛ та сприятимуть розвитку міжсекторної співпраці й контактів між школами-учасницями проекту;

· канцтовари та продукти на кава-перерви під час зустрічей з тренерами у Школі у межах Програми.

Школа-учасниця Програми бере участь у повному циклі Програми, що триватиме з березня 2016 до травня 2017 року, а саме:

• бере участь у тренінгу в березні 2016 року (м. Львів або м. Київ);

• створить умови та надасть інформацію для адекватної оцінки ситуації у школі за допомогою інструменту оцінки Програми (при фасилітації тренерів Програми);

· з допомогою тренерів Програми розробить у квітні-травні 2016р. план змін для втілення у 2016/17 навчальному році;

• забезпечить приміщення, інформаційну та необхідну організаційну підтримку для:

o зборів педколективу у березні-квітні 2016р. для ознайомлення з Програмою, принципом загальношкільного підходу, розумінням демократичної школи та принципами ОДГ/ОПЛ;

o зустрічей робочих груп для оцінки ситуації в школі та розробки плану дій на 2016/17 навчальний рік;

o проведення у 2016/17 навчальному році тренінгу чи майстерні (тематика та цільові групи залежатимуть від вибору школи; вони мають служити досягненню цілей, які школа собі поставить у процесі планування);

o проміжної та кінцевої оцінки ситуації у Школі за допомогою інструменту оцінки Програми (при фасилітації тренерів Програми);

• визначить відповідальну особу, яка перебуватиме у контакті з тренерами, закріпленими за Школою, (електронна пошта, телефон чи скайп-зв’язок) й інформуватиме їх про перебіг реалізації проекту;

• запланує та здійснить у 2016/17 навчальному році загальношкільний проект (проекти) з метою демократизації шкільного врядування, включення принципів демократії та прав людини та їх вивчення у навчально-виховну роботу школи, а також поглиблення співпраці з громадою (за мериторичної підтримки тренерів Програми);

• буде відкритою до співпраці та обміну досвідом з іншими командами-учасницями Програми.

5. ДІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

5.1. Ця Декларація вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

5.2 Ця Декларація не накладає на Сторони фінансових зобов'язань, окрім описаних у п.4 цієї Декларації.

5.3. Ця Декларація укладена на термін до 30 травня 2017 року.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цією Декларацією або чинним в Україні законодавством, зміни у цю Декларацію можуть бути внесені тільки у письмовій формі за домовленістюСторін.

5.5. Усі суперечності, які виникатимуть при виконанні умов цієї Декларації, Сторони зобов’язуються вирішувати за взаємною згодою.

5.6. За умови невиконання обов’язків, перелічених у п.4 цієї Декларації котроюсь зі Сторін, інша Сторона має право розірвати цю Декларацію, письмово попередивши про це за 30 днів.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни до цією Декларації здійснюються у письмовій формі за попереднім погодженням Сторін;

6.2. Декларацію укладено у двох примірниках, які є ідентичними. Кожна зі Сторін має один примірник цієї Декларації.

7. ПІДПИСИ СТОРІН
Кiлькiсть переглядiв: 365

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 22 Квітня 2021

Цей сайт безкоштовний!